banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności
 
 
Aktualności i Ogłoszenia
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 86 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
Tytuł Fotogalerii: Boże Ciało
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 318 wejść
Data utworzenia: 03 czerwiec 2021
 
 
Pomoc z tzw. antykryzysowej tarczy branżowej obejmuje m.in.: zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja w wysokości 5 tys. zł, zniesienie opłaty targowej. Tarcza branżowa – na czym polega Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. ...
middle 15 grudzień 2020
 
Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach na etapie prac sejmowych i senackich. Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Wnioski w tej sprawie (wniosek RDU) można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. ...
middle 09 grudzień 2020
 
Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych. Wskazany w nowym brzmieniu pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego....
middle 27 listopad 2020
 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika....
middle 25 listopad 2020
 
Powiatowe Urzędy Pracy - Nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej PDF Przedsiębiorcy, który nie korzystali z pomocy w ramach tarczy, mogą złożyć jeszcze wnioski o: - o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników – art15zzc - o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych - art. 15zzb, ...
middle 24 listopad 2020
 
W związku z narastającą epidemią koronawirusa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała obostrzenia, mające zahamować wzrost zachorowań. Od poniedziałku (9.11) najważniejszymi zmianami są nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Nowe reguły nauczania potrwają do 29 listopada. W związku z nowymi obostrzeniami, dotykających część branż, przygotowano 10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców....
middle 09 listopad 2020
 
Kształcenie zawodowe w nowych restrykcjach Rządu Przedłużenie edukacji zdalnej do 29 listopada 2020 r. to jeden z punktów kolejnych ograniczeń wprowadzonych przez Rząd w wyniku pandemii SARS-COV-2. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br....
middle 06 listopad 2020
 
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. ...
middle 25 październik 2020
 
Od poniedziałku, tj. 19 października br. do odwołania zajęcia teoretyczne w naszych szkołach będą prowadzone zdalnie. Prosimy o systematyczna pracę oraz komunikację z wychowawcami i nauczycielami. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - NAUKA ZAWODU U PRACODAWCÓW POZOSTAJE BEZ ZMIAN. UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK UCZĘSZCZAĆ NA PRAKTYKI!...
middle 19 październik 2020
 
Życzenie dla Mistrzów Szkolących, Nauczycieli i Pracowników Szkół Cechowych ...
middle 14 październik 2020

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 191 » »»

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl