banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności
 
 
Aktualności i Ogłoszenia
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 656 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 1044 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
 
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO. ...
middle 15 luty 2021
 
Raport " Kształcenie w rzemiośle" i inne materiały Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - informuje i przekazuje do wykorzystania w działaniach izb rzemieślniczych i cechów następujące materiały dotyczące problematyki rzemiosła:...
middle 15 luty 2021
 
Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...
middle 29 styczeń 2021
 
rojekt skierowany jest m.in. do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego oraz ich pracowników i polega na dofinansowaniu do 80% kosztów usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, egzaminów). Udział w projekcie podniesie konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw, co może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia zatrudnienia, pracownicy natomiast podniosą swoje kwalifikacje. W załączeniu przesyłam elektroniczną wersję plakatu oraz krótkie informacje o projekcie. Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. ...
middle 27 styczeń 2021
 
Jeżeli w 2020 roku przedsiębiorca zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacał im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządza imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). PIT-11 i PIT-R należy wysłać do urzędu skarbowego do 1 lutego, a osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. PIT-4R i PIT-8AR wysyła do urzędu skarbowego do 1 lutego br....
middle 26 styczeń 2021
 
Rząd udziela wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych. Rząd przeznaczy na pomoc dla firm łącznie 5,1 mld zł....
middle 26 styczeń 2021
 
Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje....
middle 20 styczeń 2021
 
Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów....
middle 20 styczeń 2021
 
Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmuje małe i średnie przedsiebiorstwa, które posiadają odpowiedni kod PKD. Przedsiębiorca składa wniosek o subwencję drogą elektroniczną za pośrednictwem banku. Przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy z Tarczy 2.0 będzie odbywało się w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku. Firmy, które skorzystały z Tarczy Finansowej 1.0 będą mogły po raz kolejny ubiegać się o wsparcie pod warunkiem, że spadek obrotów będzie kształtował się na poziomie minimum 30 procent starty. Możliwe do rozpatrzenia okresy to od października do grudnia lub od kwietnia do grudnia, porównując rok 2020 z rokiem poprzednim....
middle 18 styczeń 2021
 
Z głębokim żalem informujemy, że 5 stycznia br. zmarł śp. Ryszard Kulig, mistrz w rzemiośle kuśnierstwo, długoletni członek Cechu ( od 1976 roku). Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 9 stycznia (sobota) o godzinie 11:00 w Kościele w Łososinie Dolnej. Rodzinie i wszystkim zasmuconym odejściem śp. Ryszarda Kuliga składamy szczere kondolencje. Niech spoczywa w pokoju....
middle 07 styczeń 2021

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 190 » »»

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl