banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Składki Cechowe
 
 
Składki Cechowe
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 657 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 726 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 

Walne Zgromadzenie Członków Cechu  Uchwałą  Nr 10/2021 z dnia 19.05.2021 r. ustaliło  wysokość składek  cechowych.

Uchwała Nr   10  /2021

z dnia 19.05.2021r.

Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

w Nowym Sączu

w sprawie:

Ustalenia wysokości składki Cechowej na 2021 rok

Działając na podstawie § 21 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych

 i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Walne Zgromadzenie Członków Cechu uchwala:

§1

Miesięczną wysokość składki cechowej:

1)     od członka Cechu                                                                 30,00 zł

2)     członka w wieku emerytalnym                                            15,00 zł

3)     członka  rencisty                                                                   15,00 zł

4)     w przypadku przerwy w działalności z tytułu choroby, zawieszenia działalności itp. trwającej powyżej  30 dni, pobierana będzie składka w kwocie 10,00 zł.

5)     od każdego członka działającego w ramach spółki 50% składki określonej odpowiednio  w pkt.1, 2 lub 3 jeżeli wszyscy wspólnicy przystąpią do Cechu.

§2

Powyższe składki są składkami miesięcznymi.

Obowiązek opłacania składki powstaje za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu i trwa do końca miesiąca, w którym podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia  z Cechu.

§4

Na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Nr 71/2020 z dnia 18.12.2020r. zwalnia się członków Cechu z opłacania składki  członkowskiej za I półrocze 2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.        

 


Składki można wpłacać gotówką w kasie Cechu lub przelewem na konto bankowe: 

  Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu    29 8811 0006 0000 0000 0491 0001


 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl