banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Informacje o Cechu Składki Cechowe
 
 
Składki Cechowe
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 84 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
Tytuł Fotogalerii: Boże Ciało
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 318 wejść
Data utworzenia: 03 czerwiec 2021
 

Walne Zgromadzenie Członków Cechu  Uchwałą  Nr 7/2020 z dnia 22.09.2020 r. ustaliło  wysokość składek  cechowych.

1. Miesięczna wysokość składki cechowej wynosi :

1)     od członka Cechu                                                               30,00 zł

2)     członka w wieku emerytalnym                                            15,00 zł

3)     członka  rencisty                                                                  15,00 zł

4)     w przypadku przerwy w działalności z tytułu choroby, zawieszenia działalności itp. trwającej powyżej  30 dni, pobierana będzie składka w kwocie 10,00 zł.

5)     od każdego członka działającego w ramach spółki 50% składki określonej odpowiednio  w pkt.1, 2 lub 3 jeżeli wszyscy wspólnicy przystąpią do Cechu.

2. Powyższe składki są składkami miesięcznymi.

3. Obowiązek opłacania składki powstaje za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu i trwa do końca miesiąca, w którym podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia  z Cechu.

4. Składki można opłacać w kasie Cechu lub na konto: 29 8811 0006 0000 0000 0491 0001 


5. Zarząd Cechu, w związku z pandemią Covid-19, 

   Uchwałą Zarządu Nr 71/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku 

zwolnił członków Cechu z opłacania składek cechowych za  I pólrocze 2021r.

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl