banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Edukacja
 
 
Edukacja
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 546 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 620 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA:

Cech prowadzi następujące szkoły:

 •  RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW. JÓZEFA w Nowym Sączu 
               Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 82;
               tel/fax: 18 443-69-25 
               www.szkolacechnowysacz.pl
               e-mail: szkolacech@op.pl

 • RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w  Złockiem
             Złockie 69, 33-370 Muszyna;
              tel.: 18 471-42-10 
              www.branzowazlockie.pl
              e-mail: zlockie_szkola@poczta.onet.pl

 • RZEMIEŚLNICZE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO


RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW. JÓZEFA istnieje od 1993r. i obejmuje szkoleniem adeptów rzemiosła we wszystkich zawodach. Szkoła kształci uczniów w zakresie przedmiotów teoretycznych, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy - rzemieślnika. Dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w formie kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego powołany przy Szkole.
Podstawą przyjęcia do Szkoły jest podpisana umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.
Młodocianemu w okresie nauki przysługuje wynagrodzenie, które wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 %
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 %

  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
  Po zakończeniu szkolenia uczniowie zdają egzamin kwalifikacyjny i otrzymują tytuł czeladnika.

Otwartość, partnerstwo i gotowość do współpracy w rozwiązywaniu szkolnych i pozaszkolnych problemów oraz konfliktów to podstawowe zasady organizujące proces pedagogiczno - wychowawczy.
Przyjazną, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi atmosferę w szkole tworzy doborowa kadra pedagogiczna.


 Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji

do klas pierwszych Rzemieślniczej Branżowej Szkoły

I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Nowym Sączu 

w roku szkolnym 2022/2023

 

Dokumenty wymagane od kandydata do naszej szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania bezpośrednio w szkole lub ze strony internetowej szkoły: www.szkolacechnowysacz.pl) wypełnione
  i podpisane przez kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego,

 • 2 zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
  w danym zawodzie,

 • karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły,

 • karta zdrowia.

 

 

 

 

 

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl