Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Edukacja
 
 
Edukacja
Tytuł Fotogalerii:
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 131 wejść
Data utworzenia: 18 luty 2020
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 1222 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
 

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA:

Cech prowadzi następujące szkoły:

 •  RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW. JÓZEFA w Nowym Sączu 
               Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 82;
               tel/fax: 443-69-25 
               www.szkolacechnowysacz.pl

 • RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w  Złockiem
             Złockie 69, 33-370 Muszyna;
              tel.: 471-42-10 


 • RZEMIEŚLNICZE CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO


RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW. JÓZEFA istnieje od 1993r. i obejmuje szkoleniem adeptów rzemiosła we wszystkich zawodach. Szkoła kształci uczniów w zakresie przedmiotów teoretycznych, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy - rzemieślnika. Dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w formie kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego powołany przy Szkole.
Podstawą przyjęcia do Szkoły jest podpisana umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.
Młodocianemu w okresie nauki przysługuje wynagrodzenie, które wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 %
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 %

  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
  Po zakończeniu szkolenia uczniowie zdają egzamin kwalifikacyjny i otrzymują tytuł czeladnika.

Otwartość, partnerstwo i gotowość do współpracy w rozwiązywaniu szkolnych i pozaszkolnych problemów oraz konfliktów to podstawowe zasady organizujące proces pedagogiczno - wychowawczy.
Przyjazną, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi atmosferę w szkole tworzy doborowa kadra pedagogiczna.

 Składanie dokumentów

Nabór elektroniczny:

od 14 kwietnia do 25 czerwca  do godz. 13:00

Nabór tradycyjny:

od 14 kwietnia do 29 sierpnia  do godz.15.00

Wiek ucznia do szkoły 16-18 lat

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia:

 

  • świadectwo ukończenia Gimnazjum,

  • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

  • umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego,

  • podanie – kwestionariusz,

  • trzy zdjęcia,

  • karta zdrowia,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w danym zawodzie,


 

 

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl