banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności
 
 
Aktualności i Ogłoszenia
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 85 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
Tytuł Fotogalerii: Boże Ciało
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 318 wejść
Data utworzenia: 03 czerwiec 2021
 
 
18 czerwca br. podsumowaliśmy konkurs „W czasie nauczania na odległość jestem aktywny”. Wyniki prezentują się następująco: 1) II miejsce – Justyna Miernik – bon upominkowy o wartości 300,00 zł 2) III miejsce-Izabela Miechurska – bon upominkowy o wartości 200,00 zł 3) wyróżnienie – Aneta Homoncik – bon upominkowy o wartości 100,00 zł 4) wyróżnienie – Barbara Syktus – bon upominkowy o wartości 100,00 zł Ponadto komisja postanowiła przyznać za udział w konkursie Martynie Lisek upominek – bon o wartości 30,00 zł....
middle 22 czerwiec 2020
 
Zmiana siedziby Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza z ul. Narutowicza 6 na ul. Jagiellońską 14. W załączeniu przesyłam plakat do ewentualnego wykorzystania. Uprzejmie informujemy, iż Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza funkcjonuje pod nowym adresem przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro) Zmianie uległy również numery telefonów: 18 44 40 503, 18 44 40 504 Wydział jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00. W pozostałe dni od godziny 7:30 do 15:30 Zapraszamy do nowej siedziby!...
middle 22 czerwiec 2020
 
ZUS przypomina, że – 30 czerwca – upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wniosek może dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza 3-krotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł....
middle 19 czerwiec 2020
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Bezpieczny eksport - finansowanie oraz zabezpieczanie transakcji międzynarodowych w kryzysie”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. w godz. 10.00 -14.00. Zaproszenie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców: właścicieli firm działających na rynkach zagranicznych, menedżerów odpowiedzialnych za rynki zagraniczne, osób zarządzających sprzedażą zagraniczną...
middle 18 czerwiec 2020
 
Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie....
middle 17 czerwiec 2020
 
W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie: zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, możliwości otrzymania ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej....
middle 10 czerwiec 2020
 
Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia. W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego....
middle 29 maj 2020
 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oferuje do wynajęcia lokal handlowy o pow. 62 m². w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, parter. Lokal wyposażony w komplet mediów (woda, gaz, prąd) pow handlowa 33.8 m² - pow. zaplecza 20.7 m² - przejście 7.5 m². Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11 tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl...
middle 28 maj 2020
 
Informacja Dyrektora naszej sądeckiej szkoły rzemieślniczej dla uczniów klas III i rodziców...
middle 28 maj 2020
 
Uczniom młodocianym należy wystawić oceny. ...
middle 28 maj 2020

«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 191 » »»

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl