banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności
 
 
Aktualności i Ogłoszenia
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 147 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 369 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
 
W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie: zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, możliwości otrzymania ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej....
middle 10 czerwiec 2020
 
Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia. W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego....
middle 29 maj 2020
 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oferuje do wynajęcia lokal handlowy o pow. 62 m². w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, parter. Lokal wyposażony w komplet mediów (woda, gaz, prąd) pow handlowa 33.8 m² - pow. zaplecza 20.7 m² - przejście 7.5 m². Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11 tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl...
middle 28 maj 2020
 
Informacja Dyrektora naszej sądeckiej szkoły rzemieślniczej dla uczniów klas III i rodziców...
middle 28 maj 2020
 
Uczniom młodocianym należy wystawić oceny. ...
middle 28 maj 2020
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przygotował zbiór informacji dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem....
middle 26 maj 2020
 
Kto skorzysta z postojowego w nowej odsłonie?...
middle 26 maj 2020
 
Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 14 maja 2020 r. spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS....
middle 26 maj 2020
 
Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy...
middle 26 maj 2020
 
Elewacja naszego budynku w Rynku została gruntownie odświeżona....
middle 25 maj 2020

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 220 » »»

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl