banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH CIEPŁA
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 87 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
Tytuł Fotogalerii: Boże Ciało
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 319 wejść
Data utworzenia: 03 czerwiec 2021
 
[2021-09-07] DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH CIEPŁA

Od 1 lipca rozpoczął się obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła w budynkach.
Obejmie około pięć milionów budynków w Polsce, w tym domy, bloki, lokale usługowe i instytucje. 
Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do CEEB. Dla istniejących budynków właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie takiej deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
Deklaracje można złożyć elektronicznie pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub papierowo w urzędzie miasta lub gminy.
 
Do rejestracji ogrzewania zobowiązani są właściciele i zarządcy budynków, w bazie mają znaleźć się wszelkie źródła spalania paliw o mocy do 1 MW. Takich źródeł nie trzeba było wcześniej rejestrować. Zmieniła to ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

W przypadku domu jednorodzinnego deklarację składa właściciel lub współwłaściciel. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych - zarządca.
 Jest jednak wyjątek, jeśli ktoś na własną rękę zainstalował sobie dodatkowe źródło ciepła w mieszkaniu, np. kozę, piec czy kominek. Wówczas powinien sam je zarejestrować, albo poinformować o tym zarządcę, by ten uwzględnił to dodatkowe źródło w deklaracji składanej dla całego budynku.
Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw został wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do Urzędu w ramach czynnego żalu.
  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl