banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 232 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 639 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2020-09-16] Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje

                Sądecki Urząd Pracy informuje, że zgodnie z  umową o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przedsiębiorca/organizacja pozarządowa który/-a otrzymał/-a wszystkie środki w ramach zawartej umowy jest zobowiązany/-a  do przedłożenia w Urzędzie Pracy w terminie 30 dni po upływie okresu dofinansowania dokumentów potwierdzających:

  • prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków,

  • zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe Przedsiębiorcy z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników proszeni są o złożenie w ww. terminie:

  1. formularza rozliczeniowego (do pobrania w załączniku),

  2. kopii list płac (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) wraz z potwierdzeniem wypłaty (kopia przelewu lub kopia potwierdzenia pobrania wynagrodzenia na liście płac)

  3. deklaracji ZUS DRA oraz potwierdzeń zapłaty składek (w przypadku Przedsiębiorców otrzymujących dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne),

  4. raportów ZUS RSA a w przypadku jego braku oświadczenia o nie występowaniu przerw w opłacaniu składek.

 
Dokumenty powinny zawierać wyłącznie dane dotyczące tylko pracowników objętych refundacją a w przypadku, gdy zawierają informacje o osobach nieobjętych wnioskiem o dofinasowanie należy nadmiarowe dane zanonimizować.
 
W przypadku, jeżeli przedsiębiorca/organizacja pozarządowa nie korzystała
z dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne nie składa dokumentów wymienionych  w pkt 3.
Dokumenty powinny być  złożone w postaci elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl, za pośrednictwem epuap na skrzynkę urzędu lub w postaci papierowej poprzez złożenie na dzienniku podawczym, w budynku Sądeckiego Urzędu Pracy, albo przesłane pocztą na adres Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu,
ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz.
 
W załączeniu formularz rozliczenia.
 

Załącznik

Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx (docx, 57 KB)

   
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl