banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU
 
 
Tytuł Fotogalerii: Boże Ciało
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 195 wejść
Data utworzenia: 03 czerwiec 2021
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 6 fotografii
Odzwiedziny: 240 wejść
Data utworzenia: 28 kwiecień 2021
 
[2020-09-17] WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU
 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Na podstawie §23, §25 ust.1, §27 ust.2 i §33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu oraz stosownie do Uchwały Nr 31/2020 z dnia 14.07.2020 roku i Nr 53/2020 z dnia 02.09.2020 roku,

Zarządu Cechu, zwołuje na dzień:

22 września (wtorek) 2020r. o godz. 1000

w Centrum CASABLANKA – NISKOWA 120, 33-395 CHEŁMIEC

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

wg porządku obrad stanowiącego załącznik do niniejszego zawiadomienia.

W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w powyższym terminie z powodu braku wymaganej przez Statut liczby uczestników, stosownie do §27 Statutu Cechu – Walne Zgromadzenie odbędzie się w II terminie w tym samym dniu po upływie pół godziny tj. o godz. 1030, bez względu na ilość obecnych.

Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy, przypominamy, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 oraz zapewnienie warunków sanitarno-epidemiologicznych ustalono, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Centrum Casablanka w Niskowej 120, 33-395 Chełmiec.

Cech zorganizuje przewóz osób z Nowego Sącza do Niskowej i z powrotem. Osoby zainteresowane skorzystaniem z przewozu prosimy o zgłaszanie się w Biurze Cechu: 18 443 75 21, 600 94 4514 lub e-mail: cech@nowysacz.com.pl w terminie do 17 września br.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie informuję, że w biurze Cechu wyłożone są do wglądu w dni robocze od dnia 08.09.2020 r. w godzinach od 800 do 1400 następujące materiały:

  • Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Cechu z dnia 28.05.2019 roku.

  • Sprawozdanie Zarządu Cechu.

  • Zamknięcie rachunkowe – sprawozdanie finansowe Cechu (bilans Cechu) za rok 2019.

  • Projekty podstawowych uchwał.

Z poważaniem

 

Jan First

Starszy Cechu Prezes Zarządu

 

 

 

projekt

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

w Nowym Sączu w dniu 22 września 2020 roku  o godz. 1000

 

1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.

2.     Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

3.     Wybory Prezydium  Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.

4.     Uchwalenie regulaminu obrad.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Wybory Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

7.     Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Cechu z dnia 28.05.2019 roku oraz informacji z realizacji uchwał i wniosków.

8.     Sprawozdanie Zarządu Cechu z działalności za okres od ostatniego Zgromadzenia.

9.     Sprawozdanie finansowe z działalności  Cechu za rok 2019 – przedstawienie bilansu Cechu.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Cechu za rok 2019 r.

11. Sprawozdanie Sądu Cechowego za rok 2019.

12. Przedstawienie propozycji wysokości oraz podziału składki cechowej.

13. Przedstawienie propozycji składki na Fundusz Organizacyjno – Samorządowy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

14. Przedstawienie planu finansowego Cechu na rok 2020.

15. Przedstawienie propozycji zmian zasad wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników.

16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

17. Dyskusja nad punktami 8 – 16.

18. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu za 2019 rok oraz udzielenie Zarządowi absolutorium.

19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

20. Wolne wnioski.

 

21. Zamknięcie obrad.

 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl