banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Pismo Prezesa Izby
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 147 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 369 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2019-07-08] Pismo Prezesa Izby
Szanowny Pan
Jan First
Starszy CRRiP w Nowym Sączu


L.dz.N/1012/2019                                                                                                       Nowy Sącz 04.07.2019r.
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu rozpoczyna letnią sesję egzaminacyjną. Wśród osób przystępujących do egzaminów liczną grupę stanowią młodociani pracownicy kończący naukę zawodu u pracodawców – rzemieślników.
W związku z sygnałami jakie dotarły do mnie w ostatnim czasie, iż niektórzy pracodawcy – rzemieślnicy skierowali swoich uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed komisjami OKE, zwracam się do Państwa z apelem o przypomnienie rzemieślnikom i wskazanie merytoryczne podstaw prawnych regulujących zasady zdawania egzaminów przez młodocianych pracowników.
Nadmieniam, że pracodawcy, którzy zgodnie z art.2 ustawy o rzemiośle (Dz.U. z 2018 poz.1276 i 2245) są rzemieślnikami oraz zatrudniają pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, Cechu lub Izby – art.3 ust.5 ustawy o rzemiośle.
Przystąpienie przez młodocianego do egzaminu kończącego naukę zawodu przed właściwą komisją egzaminacyjną reguluje §11 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010).
Z kolei kwestię przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników określa art.122 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148)
Ponadto umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierane pomiędzy pracodawcami – rzemieślnikami a pracownikami młodocianymi zawierają zapis, że nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.
Informuję również, że powyższy temat był przedmiotem obrad XXV Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Izby w dniu 17 czerwca 2019r. Podczas dyskusji Delegatów uczestniczących w Zjeździe znalazł się postulat, aby Izba wystąpiła do zrzeszonych Cechów z powyższym apelem.

Licząc na Państwa zrozumienie i zaangażowanie się w tą ważną sprawę przekazuję rzemieślnicze pozdrowienia.

                                                                                                                                                                            Prezes Izby

                                                                                                                                                                       Tadeusz Szewczyk
  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl