Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności ZRP o ustawie o małym ZUS
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 549 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 783 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2019-01-31] ZRP o ustawie o małym ZUS


   Zapraszamy do zapoznania się z postulatami Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenia zmian do ustawy o małym ZUS, które zostały przesłane do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Związek Rzemiosła Polskiego domaga się przede wszystkim, aby przedsiębiorcy opłacający podatek w formie karty podatkowej, którą najczęściej wybierają małe zakłady rzemieślnicze, także mieli możliwość korzystania z ulgowych składek ZUS. Równie ważna jest zmiana terminu zgłaszania się do małego ZUS. ZRP postuluje za tym, aby przedsiębiorca mógł podjąć decyzję w każdym miesiącu roku kalendarzowego, a nie tylko w terminie do 8 stycznia. 

====================

Warszawa, 21.01.2019r.

Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo Biura Rzecznika MŚP z dnia 16 stycznia 2019r. Związek Rzemiosła Polskiego zgłasza następujące postulaty wprowadzenia zmian do ustawy o małym zus:

1. Objęcie możliwością opłacania ulgowych składek ZUS przedsiębiorców opłacających po datek w formie karty podatkowej

   Zgodnie z przyjętymi w ustawie warunkami z możliwości skorzystania z najniższej podstawy  do ubezpieczeń wyłączona została grupa przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej ( z wyjątkiem tych którzy są podatnikami VAT). Według szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że z tej formy opodatkowania w 2014 roku korzystało 109 tys.przedsiębiorców. Ze względu na przedmiot działalności, z karty podatkowej korzystają głównie małe zakłady rzemieślnicze (m.in. fryzjerskie, fotograficzne, pralnicze, szewskie, krawieckie). Zakłady te to często niskoprzychodowe działalności, które ze względu na formę
opodatkowania zostały wyłączone z możliwości skorzystania z preferencji w zakresie składek ZUS. Uważamy, że wprowadzone ograniczenie wobec podatników opłacających kartę podatkową będzie skutkowało nieproporcjonalnym obciążeniem niektórych przedsiębiorców o niskich przychodach. Nie znajdujemy też uzasadnienia, aby w przypadku działalności o małej skali, która dotyczy często jednoosobowych firm opłacających kartę podatkową jedynym rozwiązaniem dla skorzystania z ulgowych składek zus była konieczność zmiany formy opodatkowania.
   W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano , że przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej nie prowadzą ewidencji przychodów, która jest wymagana do określenia podstawy wymiaru składki.
Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego teza ta nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach podatkowych, bowiem bez względu na formę opodatkowania podatkiem dochodowym, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów dla celów podatku od towarów i usług. W przypadku podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT, przedsiębiorca może być zobowiązany do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o kasach fiskalnych, każdy podatnik zwolniony z VAT jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży celem udowodnienia, że osiągany obrót uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

2. Umożliwienie zgłoszenia do ulgowych składek zus w każdym z miesięcy roku kalendarzowego, a nie tylko w terminie do 8 stycznia danego roku, pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę wszystkich pozostałych warunków określonych w ustawie. Takie rozwiązanie umożliwi przystąpienie do preferencyjnego systemu ubezpieczeń dodatkowej niewielkiej grupie przedsiębiorców, którzy głównie z powodu niedoinformowania nie zdołali dokonać zgłoszeń w ustalonym terminie.

3. Jako dodatkowy do rozważenia wniosek zgłaszany przez przedsiębiorców Związkowi Rzemiosła Polskiego w incydentalnych sytuacjach, to umożliwienie zgłoszenia do tego systemu także tym przedsiębiorcom, którzy wznowili działalność gospodarczą po 1 listopada 2017 roku - poprzez rezygnację z warunku prowadzenia firmy w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Wystarczy, że przedsiębiorca, bez względu na okres prowadzenia działalności, spełni kryterium nie przekroczenia ustawowego limitu przychodu, proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności.

/-/  Jan Gogolewski

Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl