banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 326 z dnia 13 grudnia 2018 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 141 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 363 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2018-12-14] Biuletyn Informacyjny nr 326 z dnia 13 grudnia 2018 r.
 

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego wszystkim członkom naszego Cechu oraz ich rodzinom i pracownikom składam najlepsze życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa, głębokiej świątecznej radości, prawdziwego pokoju serca, dobrego zdrowia oraz wiele ludzkiej życzliwości.
Niech Matka Boża pełna łaski,
wstawia się za nami przez wszystkie dni Roku Pańskiego 2019,
a każdego dnia spełniają się nasz prośby w modlitwach.

Jan First - Cechmistrz
S
ERDECZNIE ZAPRASZAMY  RZEMIEŚLNIKÓW - CZŁONKÓW CECHU

na

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

połączone z

ZABAWĄ KARNAWAŁOWĄ RZEMIOSŁA


organizowaną w sobotę 19 stycznia 2019 r. godz 18:00 w Kompleksie „PLATINUM” nad Łubinką Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 71

Odpłatność za udział w imprezie wynosi 30 zł/osoby   Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 100 zł.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Cechu pod nr: 443-75-21

do dnia 11 stycznia 2019 r.

/ warunkiem udziału w imprezie są uregulowane składki członkowskie /Święto szkoły cechowej

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyły się uroczystości Święta Szkół Cechowych i Pasowania na Uczniów Rzemiosła. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościółku na Starym Cmentarzu, w intencji uczniów i pracowników szkół cechowych, natomiast część oficjalna w gmachu szkoły zawierała ślubowanie, pasowanie na uczniów rzemiosła oraz pokaz przygotowany przez uczniów szkoły. Warto wspomnieć, że nasza rzemieślnicza Alma Mater działa od 1 września 1993 r, a jej absolwenci tworzą obecnie trzon rzemiosła na Sądecczyźnie.
 
Mikołaj!
 
Jak co roku Zarząd Cechu zorganizował spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci rzemieślników i pracowników rzemiosła. W dniu 5 grudnia niemal 150 maluchów (niektórych całkiem wyrośniętych) wzięło w odbywającej się w sali wykładowej Cechu uroczystości. Paczki o wartości 50 zł Mikołaj wręczał dzieciom w 2 turach, o godz. 16 i 17. Cech dopłacił do każdej paczki dla dziecka rzemieślnika 30 zł i pokrył koszt zorganizowania imprezy. Dekoracje zostały przygotowane przez pracowników Cechu Warunkiem udziału dzieci w spotkaniu ze św. Mikołajem były uregulowane na bieżąco składki członkowskie.
 
Chorobowe bez papierka

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają przynieść korzyści zarówno lekarzom, pracodawcom jak i pracownikom. Nowy sposób wystawiania zwolnień jest łatwiejszy i szybszy, co usprawnia pracę lekarzy. Pracownik nie musi przekazywać dokumentu pracodawcy (lub przedsiębiorca nie musi dostarczać zwolnienia do ZUS). Pracodawca otrzymuje informację o zwolnieniu ma swoim profilu Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Lekarz wystawia e-ZLA na swoim profilu PUE, następnie system przekazuje zwolnienie do ZUS oraz do pracodawcy danego pacjenta/pracownika, a także na profil samego pacjenta/pracownika/ubezpieczonego (jeśli dana osoba posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Ponadto w przypadku elektronicznych zwolnień lekarskich nie ma możliwości nieterminowego dostarczenia ich do ZUS. Podpisanie e-ZLA przez lekarza jest równoznaczne z przekazaniem go do ZUS.

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie pracownika na rachunek bankowy
 
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowe brzmienie art. 86 § 3 Kodeksu pracy: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przezpracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”
Zgodnie z przepisami przejściowymi, pracodawca w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, poinformuje pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:
1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.
Pracownik, w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. informacji będzie obowiązany podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku bankowego pracownika albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Taki sam obowiązek będzie miał pracodawca, jeśli pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego, ani nie złoży wniosku w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.                                                            Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło - 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100).

 

Okres

1.12.2018 -  28.02.2019 

I rok nauki -

nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

183,21 zł

II rok nauki -

nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

229,01 zł

III rok nauki

nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

274,81 zł


Nowe druki wniosków do egzaminów


Od dnia 14 listopada 2018 roku obowiązują nowe druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Są to na szczęście zmiany niewielkie, praktycznie niezauważalne dla składającego wniosek, choć istotne ze względów formalnych. Wprowadzono w treści wniosków nową podstawę prawną.
 

DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m kw.
w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.
obok sali obrad
Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11
tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl


 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl