banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 325 z dnia 15 października 2018 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 299 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 395 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 
[2018-10-17] Biuletyn Informacyjny nr 325 z dnia 15 października 2018 r.Szanowni Państwo! Panie i Panowie Rzemieślnicy!


W dniu 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich nauczycieli, a więc i nas, Rzemieślników szkolących młodych adeptów rzemiosła. Z tej okazji - w imieniu Zarządu Cechu i pracowników Cechu - składam wszystkim Państwu, Mistrzyniom i Mistrzom szkolących pracowników młodocianych najserdeczniejsze życzenia zdrowia i satysfakcji z prowadzonego szkolenia. Dziękuję za trud jaki Państwo wkładacie w naukę i wychowanie nowych pokoleń rzemiosła. To w Waszych zakładach rzemieślniczych młodzi chłopcy i dziewczęta uczą się nie tylko zawodu, ale również kształtują swoje charaktery, przygotowują się do życia w rodzinie i społeczeństwie i budują podstawy swej przyszłej egzystencji zawodowej


Drodzy nauczyciele Szkół Cechowych!


Gronu Pedagogicznemu i wszystkim pracownikom naszych szkół życzę by podejmowany trud był źródłem satysfakcji osobistej i społecznego uznania. Wierzę, że Wasz wysiłek uczyni z naszych uczniów ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękuję za wszystkie starania, które wkładacie w wychowanie i edukację młodego pokolenia, za codzienne, niezwykle trudne przekazywanie wiedzy i mozolne budowanie postaw i osobowości. Zdaję sobie sprawę, że na efekty waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy staną się one widoczne. Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękuję i składam najserdeczniejsze życzenia!

Wszystkiego najlepszego !

Jan First
Starszy Cechu, Prezes Zarządu


 

25-lecie Szkół Cechowych

  Szkoła Cechowa powstała w roku 1993. Początkowo mieściła się w szkole podstawowej przy ul. Piramowicza. W 1998 r. Zarząd Miasta użyczył Cechowi zdewastowany budynek przy ul. Jagiellońskiej 82. Dzięki wysiłkowi rzemieślników obiekt w ciągu kilku miesięcy odzyskał dawną świetność. 7 stycznia 2000 r. w obecności wiceministra Edukacji Narodowej uroczyście otwarto własną siedzibę. Dziś obiekt jest już zbyt szczupły na bieżące potrzeby. Przez pewien czas w szkole funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące i technika: Budowlane, Odzieżowe i Fryzjerskie.
W roku szkolnym 1996/97 utworzona została placówka w Złockiem. W latach 2003 -2006 działało w niej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
W roku 1997 Cech utworzył na terenie Gorlic, przy współpracy miejscowego Cechu, klasę filialną naszej Szkoły Zawodowej (w roku 2000 została przekazana Cechowi w Gorlicach). Ponadto bazując na zdobytych doświadczeniach działacze naszego Cechu pomogli przy utworzeniu szkół rzemieślniczych w Limanowej i Tarnowie.
Obszerny opis dziejów naszej placówki można znaleźć w książce „Dzieje rzemiosła nowosądeckiego” (do nabycia w Biurze Cechu). O terminie obchodów rocznicowych szkoły poinformujemy na stronie internetowej Cechu.

 

Posiedzenie Zarządu

27 sierpnia 2018 r. w budynku Cechu odbyło się pod przewodnictwem Cechmistrza p. Jana Firsta posiedzenie Zarządu Cechu. W programie spotkania znalazło się (między innymi): przyjęcie planu pracy Zarządu na II półrocze br., kwestie finansowe Cechu, informacja o stanie członkowskim oraz sprawy bieżące.

Zmarł Jacek Dobosz.

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 października br. zmarł Jacek Dobosz, zegarmistrz. Śp. Jacek Dobosz, był od w latach 1966 - 1973 pracownikiem Cechu, współtworzył zespół muzyczny „Majstry”. Własną działalność gospodarczą prowadził w latach 1986 – 2008. Msza Św. żałobna oraz uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 października br. na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli: Cechmistrz Jan First, Dyrektor Biura Cechu Urszula Gołąb oraz Poczet Sztandarowy Cechu (pp. Marian Chowaniec, Marian Leszczyński, Tadeusz Miśkowiec).

Święto chleba

W dniu 02.09.2018 w Brzesku odbyło się XVIII Diecezjalne Święto Chleba. Zgromadzeni podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowali za tegoroczne plony i modlili się za producentów żywności. W wygłoszonej podczas mszy homilii ks. Infułat Adam Kokoszka, nawiązując do przypowieści o rozmnożeniu chleba powiedział: ile dzisiaj Mamy chlebów? Odpowiadamy dziś Chrystusowi i sobie, że mamy ich tyle ile jest w nas miłości. Natomiast ks. Józef Drabik, proboszcz brzeskiej fary, podkreślił: w Polsce mamy dobrobyt, dlatego coraz częściej zwracamy uwagę na to co jemy, a młode pokolenia Polaków nigdy nie zaznały głodu. W ramach święta odbyła się konferencja pszczelarska i piknik ekologiczny. Wszyscy, którzy przybyli na uroczystości mogli także skosztować trakcyjnego żuru galicyjskiego. Nasz Cech reprezentowali Podstarsi Andrzej Danek i Andrzej Maciuszek oraz Poczet Sztandarowy w składzie: Kazimierz Kiełbasa, Marian Leszczyński i Tadeusz Miśkowiec.
 

Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 8 września br. odbyła się, już po raz trzynasty Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestniczyła w niej 54-osobowa grupa rzemieślników i ich rodzin z naszego Cechu. Pielgrzymi przed mszą świętą uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Dróżkach Kalwaryjskich. Następnie delegacje rzemieślników złożyły kwiaty i wieńce przez pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Po złożeniu kwiatów uroczysty orszak przeszedł do Bazyliki, by tam uczestniczyć we Mszy Św. Licznie zebranych pielgrzymów przywitał kustosz sanktuarium o. Konrad Cholewa natomiast Eucharystii przewodniczył ks. Infułat Ireneusz Raś, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Po zakończonej liturgii mszalnej miało miejsce spotkanie integracyjne rzemieślników. Sądeckim pielgrzymom wiedzionym przez Cechmistrza Jana Firsta towarzyszył Poczet Sztandarowy Cechu w składzie pp.: Marian Leszczyński, Tadeusz Miśkowiec i Włodzimierz Szabla.
 

Marzenia nie liczą lat

W dniu 14 września br. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej miała miejsce premiera książki p. Jadwigi Marzec "Marzenia nie liczą lat”. Bohaterką publikacji jest malarka i poetka Grażyna Kulig, w latach 1961 - 1990 członkini Cechu, w rzemiośle tapicer. Książka jest opowieścią o niełatwym losie wcześnie osieroconego dziecka, zbyt wcześnie owdowiałej kobiety z dwójką dzieci i trzecim w drodze, o miłości, uśmiechach losu, talencie malarskim… Leszek Mazan, polecając czytelnikom lekturę książki, nazywa Grażynę Kulig „Ostatnią Czarodziejką Nowego Sącza", a opowieść Jadwigi Marzec „kolorową i wzruszającą jak obrazy naddunajeckiej Czarodziejki, przypominającą starą jak świat prawdę, że nigdy – nigdy! nie wolno rezygnować z najbardziej, wydawałoby się, nierealnych marzeń."
 

Składki cechowe

Przypominamy Państwu, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu ( 22.05.2018) podjęło decyzje o podniesieniu wysokości składek cechowych. Od dnia 1 lipca br. miesięczne składki wynoszą:

- od członka Cechu 30,00 zł,
- od członka w wieku emerytalnym 15,00 zł,
- od członka rencisty 15,00 zł.
Dodatkowo ustalono, że od każdego członka Cechu działającego w ramach spółki składka wynosi 15,00 zł jeżeli wszyscy wspólnicy przystąpią do Cechu. W przypadku przerwy w działalności z tytułu choroby, zawieszenia działalności itp. trwającej powyżej 30 dni, pobierana będzie składka w kwocie 10,00 zł.

„ BERLIN stolica Europy + Poczdam ”
wycieczka objazdowa dla CECHU 7 - 9 grudnia 2018 r.

Zarząd Cechu przedstawia propozycję kolejnej wycieczki. Tym razem to przedświąteczny wypad do stolicy Niemiec. Targi bożonarodzeniowe w Berlinie zachwycają imprezami kulturalnymi, nieskończoną ofertą handlową i nadzwyczajnymi atrakcjami zimowymi. Nastrojowe koncerty adwentowe pozwolą odczuć świąteczny, zimowy czar, szczególnie na Gendarmenmarkt, jednym z najbardziej fascynujących jarmarków w centrum miasta. Odwiedzimy również Poczdam (Sans Souci, Cecilienhof). Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Cechu.

 


W
ynagrodzenie młodocianych od 1.09.2018 do  30.11.2018

I rok nauki   – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia    -    180,84 zł
II rok nauki  –  nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia    -    226,05 zł
III rok nauki  – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia    -    271,26 zł


 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

 

 

Podstawa wymiaru składki

 

 

Rodzaj ubezpieczenia

 

 

Sposób finansowania

 

 

płatnik

 

 

ubezpieczony

 

 

180,84 zł
(I rok nauki)

 

 

emerytalne

 

 

17,65 zł

 

 

17,65 zł

 

 

rentowe

 

 

11,75 zł

 

 

2,71 zł

 

 

chorobowe

 

 

-

 

 

4,43 zł

 

 

wypadkowe

 

 

x*)

 

 

-

 

 

226,05 zł
(II rok nauki)

 

 

emerytalne

 

 

22,06 zł

 

 

22,06 zł

 

 

rentowe

 

 

14,69 zł

 

 

3,39 zł

 

 

chorobowe

 

 

-

 

 

5,54 zł

 

 

wypadkowe

 

 

x*)

 

 

-

 

 

271,26 zł
(III rok nauki)

 

 

emerytalne

 

 

26,47 zł

 

 

26,47 zł

 

 

rentowe

 

 

17,63 zł

 

 

4,07 zł

 

 

chorobowe

 

 

-

 

 

6,65 zł

 

 

wypadkowe

 

 

x*)

 

 

-
 


 

DO WYNAJĘCIA


 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu


oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m kw.

 

w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.

 

obok sali obrad

 

Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11

tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail:

cech@nowysacz.com.pl 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl