banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 324 z dnia 27 lipca 2018 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 141 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 363 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2018-07-27] Biuletyn Informacyjny nr 324 z dnia 27 lipca 2018 r.
Szanowni Państwo Członkowie Cechu

Jednym z podstawowych zadań rzemiosła, obok prowadzenia działalności gospodarczej jest kształcenie naszych następców. Świat dookoła nas zmienia się z niezwykłą szybkością, rewolucja jaka dokonała się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu latach jest wprost nieprawdopodobna. A przecież ta rzemieślnicza powinność pozostała wciąż aktualna. Cech jako organizacja rzemieślników stara się ten obowiązek ułatwiać. Załatwiamy wszelkie sprawy formalne edukacji pracowników młodocianych (uczniów), od spisania umowy po załatwienie kwestii dotyczących refundacji kosztów szkolenia ucznia. Zajmujemy się również stroną teoretyczną kształcenia młodocianego. Jako pierwsi w Polsce powołaliśmy i prowadzimy szkoły cechowe w Nowym Sączu i w Złockiem. Szkoły posiadają nowoczesne wyposażenie i sprawdzoną kadrę pedagogiczną. Są bezpieczne (monitoring) i bezpłatne (od 1.09.2017 nie pobieramy czesnego), a nasza propozycja kształceniowa obejmuje stypendia dla uczniów, zapomogi, bezpłatne podręczniki, bezpłatne, atrakcyjne wycieczki dla uczniów, wyjścia do kina i na spektakle teatralne.
W związku z rozpoczęciem naboru do naszych szkół gorąco zachęcam Państwa do kierowania do naszych szkół uczniów podpisujących w Waszych zakładach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo pozytywnie odnieść się do niniejszej propozycji i spełnić nasze oczekiwania.

Uczeń Członka Cechu kształci się w Szkole Cechowej

Jan First – Starszy Cechu


Szkolenie BHP dla uczniów rozpoczynających naukę rzemiosła

Podajemy terminy szkoleń w zakresie instruktażu ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy:
- 5 września (środa) – fryzjerzy,
- 7 września ( piątek) - rzemiosła budowlane i drzewne,
- 11 września (wtorek) - rzemiosła spożywcze,
- 12 września (środa) - rzemiosła motoryzacyjne,
- 13 września  (czwartek) - handel i pozostałe rzemiosła.

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godzinie 8, w sali wykładowej Cechu w Nowym Sączu, Rynek 11 - I piętro.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczniów i doręczenie na szkoleniu karty szkoleń bhp w celu potwierdzenia szkolenia na karcie.
Równocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem pracy, każdy nowo przyjęty pracownik, w tym też uczeń, powinien być przeszkolony na stanowisku pracy. Szkolenie stanowiskowe prowadzi pracodawca lub upoważniona przez niego osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie to również należy potwierdzić na karcie szkoleń.

Składki cechowe

Przypominamy Państwu, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu (22.05.2018) podjęło decyzje o podniesieniu wysokości cechowych. Od dnia 1 lipca br. miesięczne składki wynoszą:
- od członka Cechu 30,00 zł, 
- od członka w wieku emerytalnym 15,00 zł,
- od członka rencisty 15,00 zł.
- od każdego członka Cechu działającego w ramach spółki składka wynosi
15,00 zł jeżeli wszyscy wspólnicy przystąpią do Cechu.
- w przypadku przerwy w działalności trwającej powyżej 30 dni, pobierana będzie składka w kwocie 10,00 zł. 

Posiedzenia Zarządu Cechu 

W dniu 29 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu. Przewodniczył Cechmistrz p. Jan First. Porządek posiedzenia obejmował (między innymi): informację o sytuacji finansowej Cechu, informację o organizacji naboru uczniów do szkół cechowych i praktycznej nauki zawodu, zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych Szkół Cechowych, przygotowania do pielgrzymki rzemiosła do Częstochowy, informację o bieżącej realizacji wpłat z tytułów czynszów oraz sprawy bieżące i wolne wnioski. Kolejne posiedzenie miało miejsce 27 czerwca 2018 r. Zebrani pod kierunkiem Starszego Cechu członkowie Zarządu omówili kwestie: bieżącej realizacji wpłat z tytułów czynszów, działalności naszych szkół cechowych i wyników w nauczaniu, naboru uczniów do szkół cechowych i praktycznej nauki zawodu, wizytacji zakładów szkolących, jubileuszu 25-lecia szkoły cechowej w Nowym Sączu oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

Diecezjalne Święto Rodzin w Starym Sączu

W dniu 17 czerwca br. Starszy Cechu p. Jan First, Podstarszy p. Andrzej Maciuszek wraz z  Pocztem Sztandarowym (pp.: Kazimierz Kiełbasa, Marian Leszczyński i Tadeusz Miśkowiec) uczestniczyli w  Diecezjalnym Święcie Rodzin w Starym Sączu. Celebrujący Eucharystię Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż zwracając się do ok. 5 000 osób zgromadzonych na starosądeckich błoniach powiedział: (…) Niektórzy żyją w złudnym przekonaniu, że jeśli będą bliżej Boga to nie będzie żadnych trudności. Te trudności także będą, ale jedno jest pewne. Jeśli będziecie blisko Boga i blisko siebie to budujecie swoją rodzinę na skale, nie na piasku... 

Kominiarz Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej. 

W dniu 18.06. czerwca 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego wręczono honorowe odznaki "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje te wyróżnienia od 2003 r. Do tej pory doceniono w ten sposób ponad 200 osób. W tym roku wśród dziesiątki laureatów znalazł się należący niemal od ćwierćwiecza do naszego Cechu kominiarz p. Adam Tlałka. Serdecznie gratulujemy!!! 

Mistrz Adam Tlałka od 1968 r. jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie. Wiele lat pełnił funkcję naczelnika jednostki, a obecnie jest jej prezesem. Od kilku lat zajmuje także stanowisko Komendanta Gminnego OSP. Pracując przez 17 lat jako zawodowy strażak zdobył bogatą wiedzę i ogromny dorobek zawodowy. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z młodszym pokoleniem, przekazując umiejętności strażakom ochotnikom OSP w Muszynie, Złockiem, Żegiestowie, Szczawniku i Miliku. W 2010 oraz 2014 roku kierował działaniami operacyjnymi podczas klęsk żywiołowych, które nawiedziły rejon Muszyny. Adam Tłaka udziela się również społecznie i charytatywnie. Pełniąc funkcję komendanta gminnego organizuje obchody Dnia Strażaka, aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy na modernizację OSP w Miliku, w Szczawniku oraz Muszynie. Przyczynił się także do podniesienia standardów przygotowania do gotowości bojowej OSP Muszyna, starając się o pozyskanie środków na nowoczesny sprzęt pożarniczy. Za swoje osiągnięcia i zasługi Adam Tlałka był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Wśród licznych odznaczeń są m.in. Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi, przyznawany przez Prezydenta RP, a także: Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

XXXVII Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę 

W dniu 24 czerwca br. niemal sto osób uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce sądeckich rzemieślników do Częstochowy, przygotowanej w ramach XXXVII Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę. Tegoroczne hasło uroczystości brzmiało „Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny”. Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemieślnicza w Nowym Sączu. Mszę Świętą koncelebrował ks. Biskup Ordynariusz Tarnowski Andrzej Jeż. Szczególny charakter Eucharystii podkreśliły elementy upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Sądeckim rzemieślnikom przewodniczył Cechmistrz p. Jan First, z towarzyszeniem Podstarszych pp. Andrzeja Danka i Andrzeja Maciuszka, w asyście Pocztu Sztandarowego w skład którego weszli pp. Andrzej Kawalec z synem Sebastianem oraz Tadeusz Miśkowiec. Cech zorganizował i sfinansował wyjazd.

Uwaga na oszustwa związane z RODO

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem do RODO. Do wiadomości takich należą w szczególności:
- Informacje zawierające linki bądź załączniki z dokumentami z których skorzystanie zapewnić ma pozornie pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem wirusa na Państwa urządzeniu. Nie należy reagować na wiadomości lub SMS-y z niewiadomego lub podejrzanego źródła. 
- Nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań. RODO nie stawia takich wymogów.
- Informacje o obowiązkowych egzaminach na Inspektorów Ochrony Danych, obowiązkowych certyfikatach oraz obowiązkowych szkoleniach. RODO nigdzie nie mówi o obowiązkowych egzaminach czy szkoleniach.
Na wejściu w życie RODO chce skorzystać wielu oszustów próbujących wyłudzić pieniądze od nieświadomych przedsiębiorców. Proponują drogie audyty, straszą skargami. Nie wolno dać się nabrać i oszukać. Wskazana jest wzmożona ostrożność w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem firmy do RODO. Wielomilionowe kary jakimi naciągacze straszą rzemieślników to jeden z pozorów RODO. Jak jest naprawdę? Czy fryzjerzy, kosmetyczki i właściciele małych warsztatów samochodowych powinni się bać? Kary finansowe to jeden z mitów unijnej reformy. Uspokajamy. Nie ma mowy o 20 milionach kary dla fryzjerki czy mechanika - informuje Departament Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. Kara finansowa zależy od wagi wykroczenia, od wielkości przedsiębiorcy. Kary to jednak ostateczność. Poza karami RODO wprowadza ostrzeżenia, upomnienia, możliwość wydania decyzji bez kary oraz dużo okoliczności, które organ musi wziąć pod uwagę ustalając wysokość kary. Ewentualne kary będzie nakładał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).


Odejście rzemieślnika 

Z żalem informujemy, że w dniu 11 lipca 2018 r. w wieku 85 lat zmarł p. Ludwik Baran, producent galanterii drzewnej, członek Cechu w latach 2006 – 2008. Po mszy Św. Żałobnej w dniu 14 lipca br. ciało śp. Ludwika Barana zostało złożone na miejscu wiecznego spoczynku na Cmentarzu Gołąbkowickim. Rodzinie śp. Ludwika Barana składamy wyrazy szczerego współczucia.


 

 

DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

 

oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m kw.

w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.

obok sali obrad

Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11

tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl

 

 

 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl