Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Szkoła Cechowa
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 287 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 487 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2018-07-04] Szkoła Cechowa
RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW. JÓZEFA istnieje od 1993r. i obejmuje szkoleniem adeptów rzemiosła we wszystkich zawodach. Szkoła kształci uczniów w zakresie przedmiotów teoretycznych, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy - rzemieślnika. Dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w formie kursów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego powołany przy Szkole.
Podstawą przyjęcia do Szkoły jest podpisana umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.    Wiek ucznia do szkoły 16-18 lat . W trakcie nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie. 
Po zakończeniu szkolenia uczniowie zdają egzamin kwalifikacyjny i otrzymują tytuł czeladnika.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia:


świadectwo ukończenia Gimnazjum,
zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego,
podanie – kwestionariusz,
trzy zdjęcia,
karta zdrowia,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w danym zawodzie,

  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl