banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 323 z dnia 25 maja 2018 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 141 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 363 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2018-05-24] Biuletyn Informacyjny nr 323 z dnia 25 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

22 maja (wtorek) 2018 r. w siedzibie Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Z powody niskiej frekwencji (poniżej 10%) spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz 11:30. Program Walnego zawierał między innymi: wręczenie odznaczeń i wyróżnień, sprawozdanie Zarządu Cechu, sprawozdanie finansowe Cechu za rok 2017, przedstawienie bilansu Cechu, przedstawienie planu finansowego Cechu na rok 2018, przedstawienie propozycji wysokości oraz podziału składki cechowej, podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r. oraz wolne wnioski. Zostały wręczone również odznaczenia. Listy Gratulacyjne z okazji rocznicy przynależności do Cechu otrzymali : „Z okazji 35-lecia członkostwa” p. Stanisław Węgiel - F.U.H.T. "STANWEL", p. Mieczysław Timler - Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej oraz „Z okazji 25-lecia członkostwa” p. Eugeniusz Maciuszek – Firma MAC-CAR. Honorową Odznaką Rzemiosła Związku Rzemiosła Polskiego odebrali pp. Edward Kumięga - Pracownia Projektowa „EkoEkspert” i Grzegorz Ząber - Firma Cukierniczo-Gastronomiczna ''GRZEŚ'', Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej „Za zasługi w rzemiośle” został odznaczony p. Eugeniusz Ruchała – Instalatorstwo Elektryczne.

Składki cechowe


Istotną częścią Walnego Zgromadzenia było podjęcie uchwały o podniesieniu wysokości niezmienianych od dawna składek cechowych. Ze względu na wagę tej decyzji przedstawiamy Państwu uchwałę w całości:

Uchwała Nr 10 /2018 z dnia 22.05.2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
w sprawie: Ustalenia wysokości składki Cechowej na 2018 rok. Działając na podstawie § 21 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Walne Zgromadzenie Członków Cechu uchwala:
§1
1. Miesięczną wysokość składki cechowej:
- od członka Cechu 30,00 zł
- od członka w wieku emerytalnym 15,00 zł
- od członka rencisty 15,00 zł
2. Od każdego członka działającego w ramach spółki 50% składki określonej w ustępie 1, jeżeli wszyscy wspólnicy przystąpią do Cechu.
3. W przypadku przerwy w działalności z tytułu choroby, zawieszenia działalności itp. trwającej powyżej 30 dni, pobierana będzie składka w kwocie 10,00 zł.
§2
Składki w wysokości określonej w §1 obowiązują od 1 lipca 2018 roku. Składki nadpłacone przez rzemieślnika, (zapłacone za okres przyszły) na dzień WZCC uznaje się jako opłacone. Do 1 lipca 2018 roku obowiązują składki w wysokości określonej przez WZCC uchwałą Nr 12/2017 z dnia 23.05.2017r.
§3
Powyższe składki są składkami miesięcznymi. Obowiązek opłacania składki powstaje za miesiąc, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu i trwa do końca miesiąca, w którym podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia z Cechu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wyróżnienia dla członków Cechu

Podczas obchodzonego w sobotę 19 maja br. jubileuszu 90-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie rzemieślnicy naszego Cechu pp. Andrzej Maciuszek i Andrzej Stawiarski  na zostali uhonorowani tytułem Małopolski Rzemieślnik Roku 2017.  Pan Maciuszek został został wyróżniony w kategorii "usługi" natomiast pan Stawiarski w kategorii "produkcja". Serdecznie gratulujemy!!!

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła

W dniu 24 czerwca br., pod hasłem „Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny” odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę. W tym roku organizatorem pielgrzymki jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Szczególny charakter tej uroczystości podkreślony będzie elementami upamiętniającymi 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z programem Msza Święta będzie koncelebrowana przez ks. Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Po mszy uczestnicy przemaszerują przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymkę objęli patronatem: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa oraz Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.
Cech sfinansuje wyjazd rzemieślników i najbliższych członków ich rodzin (współmałżonek, dzieci). Odpłatność dla pozostałych uczestników pielgrzymki wynosi 50 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 czerwca br. Zapisy będą przyjmowane telefonicznie, za wyjątkiem osób za które należy wnieść opłatę – te osoby należy zgłaszać w Biurze Cechu osobiście, a wpisane zostaną na listę dopiero po wniesieniu wpłaty za udział. Ze względu na ograniczoną pojemności autokaru liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Uwaga! Jeżeli osoba zgłoszona na Pielgrzymkę zrezygnuje z wyjazdu bez uprzedzenia Biura Cechu zostanie obciążona kosztami, nawet jeśli jej wyjazd byłby bezpłatny.

Program Pielgrzymki:

Zbiórka uczestników przed budynkiem Cechu godz. 4:30
Wyjazd o godz. 4:45
08:50 - Zbiórka uczestników na Wałach Jasnogórskich,
09:00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,
10:00 - Formowanie procesji przy figurze Matki Bożej,
10:30 - Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych,
10:40 - Koncert pieśni patriotycznych,
11:15 - Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa
Tarnowskiego ks. dr. Andrzeja Jeża,
13:00 - Przejście ze sztandrami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Odszedł były dyrektor szkoły cechowej w Złockiem


W dniu 12 kwietnia 2018 w wieku 67 lat zmarł śp. Andrzej Szymczyk, dyrektor szkoły cechowej w Złockiem w latach 1996 – 2006. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła delegacja Cechu z Pocztem Sztandarowym.


Stanisław „Grzesiu” Gieniec emerytem!!!

Pan „Grzesiu” Gieniec przeszedł na emeryturę. Ta wiadomość będzie zaskoczeniem, większość członków Cechu pamięta, że p. Grzesiu pracował w Cechu „od zawsze”. I w istocie rzeczy jest zaledwie 5 rzemieślników, którzy należą do naszej organizacji dłużej niż zatrudniony w Cechu od 1 maja 1969 r. pan Stanisław. Od tej pory, zawsze życzliwy, uczynny i znakomicie merytorycznie wypełniający swoje zadania pan Grzegorz przeszedł niemal wszystkie stanowiska, pełniąc nawet obowiązki p.o. Kierownika Biura Cechu. Stał się nie tylko znakomitym specjalistą, ale i dla kilku już pokoleń rzemieślników symbolem Cechu, właściwego stosunku do petentów, gościnności i uczynności oraz chodzącą encyklopedią wiedzy o naszej organizacji na przestrzeni ostatniego półwiecza. Sprawował opiekę nad Pocztem Sztandarowym Cechu, od kilkudziesięciu lat budował ołtarz na uroczystość Bożego Ciała. Za swoje zasługi dla rzemiosła został wyróżniony licznymi odznaczeniami w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi i Platynowym Medalem in. Jana Kilińskiego. Podczas pożegnania p. Gieńca Cechmistrz Jan First przekazał „dostojnemu emerytowi” list okolicznościowy w którym czytamy: „Kroniki cechowe nie notują przypadku pięciu dekad pracy jednej osoby na rzecz rzemiosła nowosądeckiego. Pan stał się chlubnym wyjątkiem i uosobieniem przywiązania do naszej organizacji, egzemplifikacją rzetelnej pracy i spokoju w nienagannym wypełnianiu swoich obowiązków”.
Dziękujemy Panie Grzesiu!!!


Rozporządzenie RODO – czyli jak zabezpieczać dane osobowe w MŚP

25 maja 2018 roku weszło w życie uchwalone 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie określane jako RODO. Celem nowej regulacji jest wzmocnienie pozycji osób fizycznych, nakładając przy tym nowe obowiązki na przedsiębiorców i administrację. RODO wymaga, by firmy będące w posiadaniu prywatnych danych osobowych chroniły te dane w sposób domyślny, to jest bez konieczności podejmowania działań przez osobę, do której te dane się odnoszą. Rozporządzenie RODO nie zawiera szczegółowych rozwiązań, dotyczących sposobu zabezpieczenia danych osobowych. Dlatego wdrożenie tej regulacji wymaga wypracowania własnych rozwiązań mieszczących się w przyjętych przez RODO ramach. Przygotowując firmę do spełnienia nowych wymagań ochrony danych osobowych sugerujemy podjęcie następujących czynności:
-  Identyfikacja posiadanych zbiorów danych osobowych.
-  Przeprowadzenie analizy zagrożeń, poprzez zdefiniowanie obszarów działalności jednostki wdrażającej, które powinny podlegać zmianom Elementem analizy powinna być ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia ich ochrony oraz wprowadzenie adekwatnych do rodzaju zagrożeń zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
-  Przeszkolenie pracowników obejmujące nowe pojęcia i definicje RODO, w celu podniesienia świadomości zagrożeń wycieku informacji i zaznajomienia ich z podstawowymi zasadami RODO.
-  Zapoznanie się postanowieniami dotyczącymi obowiązków Administratora i Inspektora Danych Osobowych, jak np. obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych.
-  Opracować zgodną z RODO Politykę Ochrony Danych
-  Opracować procedury bezpieczeństwa IT, to jest wykaz procesów, w ramach których przetwarzane są dane osobowe.
-  Przygotować rejestr czynności przetwarzania danych (obecny rejestr ABI).
-  Wdrożyć rozwiązania technologiczne, urządzenia techniczne i usprawnić infrastrukturę IT dla zapewnienia bezpieczeństwa  przechowywania i przetwarzania danych osobowych
-  Przygotować się do identyfikacji i sposobu postępowania w przypadku zaistnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
-  Wymienić lub rozszerzyć klauzule w dokumentach firmowych dla  ochrony danych osobowych i realizacji innych regulacji RODO w formularzach, kwestionariuszach i innych dokumentach stosowanych przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych.


„Konstytucja Biznesu”

30 kwietnia weszło w życie pięć zupełnie nowych ustaw, za sprawą których zmienia się 200 innych aktów prawnych. Ustawom nazywanym „Konstytucją biznesu" przyświeca jasny cel – przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. Jądrem tych regulacji jest nowe prawo zastępujące nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. „Konstytucja Biznesu” ustanawia katalog praw i obowiązków przedsiębiorców oraz wytyczne dla tworzenia i stosowania prawa w sferze działalności gospodarczej. Przedstawiamy listę zmian dla przedsiębiorców, jakie wprowadza Konstytucja biznesu:
1. „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone"
W nowym prawie przedsiębiorców wyraźnie wskazano, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", co podkreśla wolność działalności gospodarczej. Służyć jej ma też ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zasad dla urzędów określających wytyczne interpretacyjne prawa gospodarczego, np. urzędnikom wolno będzie podejmować jedynie działania, które są konieczne do zamierzonego celu czy równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Partnerstwu na linii administracja–przedsiębiorca ma służyć też domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na jego korzyść oraz przyjazna interpretacja przepisów.
2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy
Przepisy prawa przedsiębiorców zakładają rozstrzyganie przez organ, przed którym toczy się postępowanie, niedających się usunąć wątpliwości odnośnie do stanu faktycznego (art. 10 ust. 2 p.p.) oraz wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 11 ust. 1 p.p.) na korzyść przedsiębiorcy.
3. Przyjazna interpretacja przepisów
Organy mają udzielać przedsiębiorcom informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie swojej właściwości – zarówno tych ogólnych (zgodnie z art. 15 p.p.), jak i indywidualnych interpretacji przepisów prawa (art. 34 p.p.) Dużo nadziei niesie też art. 14 p.p., zgodnie z którym organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
4. Kontrole mniej uciążliwe
W przypadku konieczności przeprowadzenia przez organ kontroli, ma ona być jak najmniej uciążliwa. Organ nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli potrzebne informacje może uzyskać mailowo lub telefonicznie, co z pewnością ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorcom podróżującym w celach biznesowych i przebywającym na spotkaniach z kontrahentami. Czas trwania kontroli będzie ograniczony, a przypadku jego przekroczenia przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z katalogu przysługujących mu roszczeń. Należy też odnotować zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. W kontaktach z administracją identyfikacji przedsiębiorcy posłuży wyłącznie numer NIP.
5. Ulga na start
Osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) w ogóle nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji swoich przychodów i opłacać żadnych składek na ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start. Przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie muszą płacić składek do ZUS, mają jednak obowiązek opłacania co miesiąc około 320 zł składki zdrowotnej. W razie wypadku nie dostaną więc zasiłku czy renty, będą jednak mogli liczyć na bezpłatne leczenie w szpitalu.
6. Zawieszenie działalność na dłużej i jej reaktywacja
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej), ale będzie mógł spodziewać się kontroli fiskusa – tak jak obecnie. Nowelizacja wydłuża natomiast maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. Upraszcza też formalności związane ze wznowieniem funkcjonowania firmy – nie będzie już konieczny aktualizujący wniosek CEIDG-1, bo wznowienie nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wskazaną przez właściciela firmy we wniosku o zawieszenie.
7. Pełnomocnicy i prokurenci
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi udostępnianie w CEIDG informacji z rejestru pełnomocnictw i prokury, a Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ma rozszerzyć działanie obecnego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl.
8. Zmiana podejścia urzędników
Konstytucja biznesu wprowadza też takie rozwiązania jak: milczące załatwienie sprawy w przypadku występowania o wydanie zezwolenia, zakaz formalizmu zakazujący nieuzasadnionego uzależniania rozstrzygnięcia sprawy od dostarczenia oryginału dokumentu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii lub tłumaczenia, nakaz przyjmowania pism i wniosków niekompletnych oraz zakaz żądania dokumentów i ujawniania danych, które nie są wymagane przepisami lub takich, do których organ ma dostęp. 9. Nie tylko na papierze W myśl nowych przepisów za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon czy e-mail.
10. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
Ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw przedsiębiorców, upoważnia go do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występowania do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. Ogólną kompetencją tego urzędu ma być stymulowanie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną. Część opozycji zarzucała, że to będzie urząd fasadowy, ale podobne funkcjonują w USA i Australii.

Książka o sądeckim rzemiośle

Uprzejmie przypominamy, że w Biurze Cechu można zakupić wydaną przez nasz Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książkę autorstwa pracownika Biura Cechu Piotra Tengowskiego „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Bardzo obszerna publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Nabycie wydawnictwa może być udokumentowane fakturą VAT.

Kurs Pedagogiczny

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu przygotowuje kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących). Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 18 443-66-69, 18 443-66-89. 

Szkolenie dla członków Cechu

W dniu 4 czerwca 2018 r. o godz.17:00 w budynku Szkoły Zawodowej Cechu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82 odbędzie się
spotkanie na które zapraszamy:
rzemieślników, pracodawców, mistrzów szkolących
Na spotkaniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- RODO – wszelkie kwestie związane z tym nowym obowiązkiem,
- egzamin czeladniczy (zakres, wymogi, przebieg),
- egzaminy przeprowadzane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o udział w spotkaniu.
Zapisy na spotkanie przyjmuje Biuro Cechu.

DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m kw.
w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.
obok sali obrad
Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11
tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.plWysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2018 r. wyniosło - 4.622,84 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 472).

   
Okres 1.06.2018 r. - 31.08.2018 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 184,91 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 231,14 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia        277,37 zł       
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych


Podstawa wymiaru składki
1.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

184,91 zł
(I rok nauki)

emerytalne

18,05 zł

18,05 zł

rentowe

12,02 zł

2,77 zł

chorobowe

-

4,53 zł

wypadkowe

x*)

-

231,14 zł
(II rok nauki)

emerytalne

22,56 zł

22,56 zł

rentowe

15,02 zł

3,47 zł

chorobowe

-

5,66 zł

wypadkowe

x*)

-

277,37 zł
(III rok nauki)

emerytalne

27,07 zł

27,07 zł

rentowe

18,03 zł

4,16 zł

chorobowe

-

6,80 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.). 

 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl