Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Walne Zgromadzenie Członków Cechu
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 85 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 778 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
 
[2018-05-08] Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Na podstawie §23, §25 ust.1, §27 ust.2 i §33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu
oraz stosownie do Uchwały Nr 21 / 2018 z dnia 26.04.2018r. Zarządu Cechu,
22 maja (wtorek) 2018r. o godz. 1100
w siedzibie Cechu - Nowy Sącz, Rynek 11,
odbędzie się 

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w powyższym terminie z powodu braku wymaganej przez Statut liczby uczestników, stosownie do §27 Statutu Cechu – Walne Zgromadzenie odbędzie się w II terminie w tym samym dniu po upływie pół godziny tj. o godz. 1130, bez względu na ilość obecnych.W biurze Cechu wyłożone są w godzinach od 8:00 do 14:00 następujące materiały:
- Protokół z Walnego Zgromadzeń Członków Cechu z dnia 23.05.2017 roku.
- Sprawozdanie Zarządu Cechu.
- Zamknięcie rachunkowe – sprawozdanie finansowe Cechu (bilans Cechu) za rok 2017.
- Projekty podstawowych uchwał.PORZĄDEK OBRAD
 
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
  2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  3. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
  4. Uchwalenie regulaminu obrad.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybory Komisji: Wnioskowej i Mandatowo – Skrutacyjnej.
  7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Cechu z dnia 23.05.2017 r.
  8. Sprawozdanie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia Członków Cechu
      z dnia 23.05.2017r.
  9. Sprawozdanie Zarządu Cechu.
10. Sprawozdanie finansowe Cechu za rok 2017 – przedstawienie bilansu Cechu.
11. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2017r.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Cechu za rok 2017.
13. Sprawozdanie Sądu Cechowego za rok 2017.
14. Przedstawienie planu finansowego Cechu na rok 2018.
15. Przedstawienie propozycji wysokości oraz podziału składki cechowej.
16. Przedstawienie propozycji składki na Fundusz Organizacyjno – Samorządowy
      Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
17. Dyskusja nad punktami 8 – 16.
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
      oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017r.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – podjęcie uchwał.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl