banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 322 z dnia 7 marca 2018 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 147 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 369 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2018-03-06] Biuletyn Informacyjny nr 322 z dnia 7 marca 2018 r.

Ta śpiewana od pokoleń pieśń wyrasta z naszej wiary i ponad tysiącletniej chrześcijańskiej kultury polskiego Narodu. Obchodząc Święta Wielkanocne jednoczymy się z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania. W Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Bóg daje nam udział w swoim zwycięstwie nad złem oraz prowadzi do pełni prawdy, miłości i życia.
Niech czas Wielkanocny stanie się dla nas źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech umacnia nas w wypełnianiu codziennych zadań w naszych warsztatach i domach rodzinnych.
Zdrowych i radosnych Świąt w imieniu Zarządu i pracowników Cechu życzy

Jan First - Cechmistrz
 
I Forum Szkół Rzemiosła

We wtorek, 27 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się I Forum Szkół Rzemiosła organizowane przez ZRP. Nasz Cech reprezentowała delegacja w składzie Jan First – Cechmistrz, Andrzej Maciuszek – Podstarszy, dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb oraz dyrektor szkoły cechowej p. Bolesław Bielak. Podczas debaty zaprezentowano potencjał szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła, działających w modelu dualnego kształcenia zawodowego: szkoła realizuje teorię, pracodawca - praktyczną naukę zawodu. Rozmawiano o współpracy pracodawców ze szkołami, zaprezentowano zagrożenia z jakimi muszą się mierzyć szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, omówiono wyzwania jakich podejmują się rzemieślnicze organizacje i mistrzowie szkolący. Kształcenie zawodowe wymaga nie tylko dobrych, ciekawych programów i regulacji prawnych, wymaga też dobrego warsztatu pracy. Zakłady muszą spełniać warunki techniczne, nauczający praktycznie zawodu muszą mieć odpowiednią wiedzę i wymagane kwalifikacje. I właśnie tym wszystkim dysponuje rzemiosło, którego obecność w kształceniu zawodowym nie może być marginalizowana ani tym bardziej negowana. Dziś, niekwestionowanym wkładem w system oświaty w Polsce jest 38 rzemieślniczych szkół zawodowych, w których 1 132 nauczycieli kształci blisko 6 tys. uczniów, a dotychczasowy efekt to ponad 14 tys. absolwentów.

Andrzej Grygiel „Pracodawcą roku 2017”

Podczas Gali Przedsiębiorczości Powiatu Nowosądeckiego, która odbyła się 9 lutego br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze, starosta nowosądecki Marek Pławiak wręczył wyróżnienia w konkursie „Pracodawca roku 2017”. W kategorii Średnich Przedsiębiorstw zwyciężył członek naszego Cechu p. Andrzej Grygiel, właściciel Firmy „GRAND” z Korzennej.
Firma „GRAND” powstała w 1984 roku. jako Zakład Ślusarski w garażu. Z biegiem lat „GRAND” rozwijał się i rozszerzał swoją ofertę opierając ostatecznie swoją działalność na trzech filarach: budownictwie, turystyce i obróbce metalu. W 2015 roku w Korzennej oddano do użytku nowoczesny Zakład Produkcyjny, co pozwoliło firmie stać się dostawcą części maszyn dla branż lotniczej, samochodowej czy maszynowej. Firma „GRAND” zatrudnia obecnie 150 osób. W grupie „GRAND” funkcjonuje również Firma M-Grand Mariola Grygiel. Firma założona w 2012 roku zatrudnia obecnie 12 osób. W Gali Przedsiębiorczości wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk, członek Zarządu Franciszek Kantor, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka oraz radni powiatowi. Przybyli także: radny wojewódzki Stanisław Pasoń oraz wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech. Z ramienia Cechu w Gali wzięli udział: Cechmistrz p. Jan First i Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb.

Sekcje Zawodowe Cechu

W dniu 20.02.2018 r. w Sali wykładowej Cechu odbyły się zebrania Sekcji Zawodowych Cechu, mające, między innymi wyłonić kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej na kolejną kadencję 2018 – 2023. Frekwencja na zebraniach była niewielka.
Porządek spotkań obejmował:
1. Otwarcie zebrania,
2. Informacja o działalności Cechu,
3. Kształcenie młodocianych, 
4. Wyłonienie kandydatów do komisji egzaminacyjnych, 
4. Zagadnienia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Zarządu Cechu

W dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Spotkaniu przewodniczył Cechmistrz p. Jan First. W porządku posiedzenia znalazły się: informacja o sytuacji finansowej Cechu, przyjęcie Planu Pracy Zarządu na I półrocze 2018 roku, informacja o działalności szkół cechowych oraz wynikach w nauce w szkołach cechowych, zatwierdzenie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół cechowych, zatwierdzenie zmian arkuszy
organizacyjnych Szkół Cechowych, omówienie organizacji naboru uczniów do nauki zawodu w zakładach, rzemieślniczych i szkołach cechowych, udział szkół cechowych w targach szkolnych, informacja o przebiegu zebrań sekcji zawodowych, wytypowanie kandydatów do komisji egzaminacyjnych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, informacja o stanie członkowskim w Cechu, informacja o ściągalności składek cechowych, organizacja święta rzemiosła – zakończenia jubileuszu 130-lecia Cechu, rozpatrzenie wniosków o odznaczenia, sprawy bieżące i wolne wnioski.

V Zimowe Igrzyska Szkół Cechowych i Izbowych

Informujemy, że w odbywających się w Zakopanem w dniach 26 lutego do 1 marca 2017 r V ZIMOWYCH IGRZYSKACH RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH organizowanych pod patronatem Prezesa Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu reprezentacja naszej, sądeckiej szkoły cechowej zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy.
Dziewięcioosobowa grupa młodych sportowców wystartowała w składzie: Gabriela Gargas, Katarzyna Zakrzewska, Piotr Wietrzak, Dawid Mikulec, Arkadiusz Janiszewski, Mateusz Ziobrowski, Szymon Tomasiak, Andrzej Biernacki i Marcin Homoncik.


Pielgrzymka Rzemiosła na Janą Górę


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jest organizatorem XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła na Janą Górę, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 r. pod hasłem „Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny”.


Książka o sądeckim rzemiośle
Uprzejmie przypominamy, że w Biurze Cechu można zakupić wydaną przez nasz Cech z okazji Jubileuszu 130-lecia naszej organizacji książkę autorstwa pracownika Biura Cechu Piotra Tengowskiego „Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego”. Bardzo obszerna publikacja ukazuje historię rzemiosła sądeckiego od czasów najdawniejszych po lata współczesne. Na kilkuset stronach bogato ilustrowanego opracowania wielu z byłych i dzisiejszych członków Cechu może znaleźć swoje nazwiska i wizerunki. Nabycie wydawnictwa może być udokumentowane fakturą VAT. 


Wynagrodzenie młodocianych od 1.03.2018 r. do 31.05.2018 r.


I rok nauki   – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia  - 180,67 zł
II rok nauki  – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia  - 225,83 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia - 271,00 zł


Biuro Podatkowe Cechu

W związku ze zmianami podatkowymi obowiązującymi od 01.01. 2018

BIURO RACHUNKOWE CECHU OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
- Prowadzenia książki przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtowych
- Prowadzenie ewidencji VAT
- Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych
- naliczania płac, prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz obsługi ZUS
- Inne na zlecenie klienta. (np. sprawozdawczość GUS, PFRON)

POSIADAMY CERTYFIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW UPRAWNIAJACY DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIE OC BIUR RACHUNKOWYCH

DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

oferuje do wynajęcia lokal biurowy o pow. 18.65 m kw.
w budynku Cechu, Nowy Sącz, Rynek 11, I p.
obok sali obrad
Pełne informacje: Biuro Cechu Nowy Sącz, Rynek 11
tel. fax. 18 443-75-21, 18 444 49 25 e-mail: cech@nowysacz.com.pl

  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl