Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 311 z dnia 23.01.2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 640 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 11 fotografii
Odzwiedziny: 923 wejść
Data utworzenia: 19 styczeń 2018
 
[2017-01-23] Biuletyn Informacyjny nr 311 z dnia 23.01.2017 r.
 
Ks. Andrzej Mulka – Kanonikiem

W uroczystość Bożego Narodzenia, Biskup Tarnowski obdarzył godnościami kościelnymi siedmiu kapłanów. Będą oni kanonikami kapituł w Nowym Sączu, Bochni i Wojniczu. Ks. Andrzej Mulka – Dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, Kapelan Izby Rzemieślniczej został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Diecezjalny Opłatek Rzemiosła

W niedziele 8 stycznia delegacja naszego Cechu w składzie: pp. Jan First – Starszy Cechu; Andrzej Danek i Andrzej Maciuszek – Podstarsi; Elżbieta Kapuśniak i Andrzej Zięcina – członkowie Zarządu Cechu oraz Poczet Sztandarowy Cechu (pp. Kazimierz Kiełbasa, Marian Leszczyński, Tadeusz Miśkowiec) uczestniczyli w dorocznym Opłatku Rzemiosła Diecezji tarnowskiej. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele rzemiosła z Nowego Sącza, Limanowej, Bochni, Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Pilzna, Dębicy i Tarnowa zorganizowała tarnowska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Uroczystości opłatkowe odbyły się w hali sportowej Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Mszę św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża koncelebrowali m.in.: ks. Marian Oleksy CM - proboszcz parafii misjonarzy, ks. Józef Drabik - członek diecezjalnego zespołu duszpasterstwa ludzi pracy i ks. kan. Andrzej Mulka - kapelan Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu. Obecni byli rzemieślnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.
- Mamy wszyscy świadomość, że przez te ponad 1050 lat rzemiosło wpisało się w życie naszego narodu, państwa i Kościoła. Jeżeli jest ono mocne i silne, to także spływa przez nie błogosławieństwo na naród, nasze społeczności, rodziny, parafie i Kościół – powiedział ks. bp Jeż, życząc wszystkim rzemieślnikom, aby mieli wyczucie swojej ważnej misji społecznej i aby podejmowali swoje powołanie z miłością, wtedy owoce ich pracy będą miały głęboki sens w Jezusie Chrystusie.

Posiedzenie Zarządu

W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu. W jego porządku znalazły się między innymi następujące punkty: przyjęcie planu pracy Zarządu na I półrocze 2017 roku, informacja o działalności szkół cechowych, informacja o udziale w projekcie „Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość”, organizacja jubileuszu 130-lecia Cechu oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

Spotkanie z seniorami rzemiosła

W dniu 11 stycznia 2016 r. w budynku Cechu odbyło się doroczne spotkanie seniorów rzemiosła z Zarządem Cechu i pracownikami Biura Cechu. Szacownych gości powitał i zwrócił się do nich z krótkim, ciepłym wystąpieniem Cechmistrz Jan First, przedstawiając dzień obecny Cechu oraz jego perspektywy i plany Zarządu na przyszłość w rozpoczętym roku 130-lecia pracy Cechu. Goście obejrzeli występ uczniów naszej szkoły i spożyli poczęstunek. Długo snuto wspomnienia i śpiewano kolędy. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu seniorów oraz Starszyzna Cechowa i pracownicy Biura Cechu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe prawo oświatowe

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej przejdą do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum, co oznacza, że z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. Wprowadzanie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r.
Wprowadzanie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024. Ustawa przewiduje przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, natomiast będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020 i na lata późniejsze przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach, w których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego przewidziano kształcenie w tym typie szkoły.
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi z dniem 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021. 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów rzemieślniczych

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw - pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Rozporządzenie dotyczy m.in. procedur przeprowadzania egzaminów przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (egzamin czeladniczy, mistrzowski oraz egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła) ) oraz druków wydawanych po zdaniu tych egzaminów. Ponadto w rozporządzeniu została określona wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych a także sposoby wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności.  Dokument reguluje również kwestie umieszczenia znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2017 roku.

ZUS w 2017 r.

W ustawie budżetowej na rok 2017 założono, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2017 rok wyniesie 4263,00 zł
Stąd podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przedsiębiorców w 2017 roku będzie tym razem bardziej odczuwalna niż delikatna korekta sprzed roku. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% wspomnianego wynagrodzenia, dlatego w 2017 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty 0,6*4263 zł = 2557,80 zł.
Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2017 roku wyniesie:
składka emerytalna 499,28 zł,
składka rentowa 204,62 zł,
składka chorobowa 62,67 zł,
składka wypadkowa 46,04 zł,
składka na Fundusz Pracy 62,67 zł.
Każda ze składek wzrośnie w porównaniu do składek w 2016 r. Da to łączną podwyżkę ZUS na ubezpieczenie społeczne i FP wysokości ponad 40 zł miesięcznie (42,71 zł). To dwukrotnie wyższa podwyżka niż przed rokiem, gdy składki społeczne ZUS wzrosły zaledwie o 19,70 zł.


 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2018 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl