Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 309 z dnia 14 listopada 2016 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 339 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 11 fotografii
Odzwiedziny: 603 wejść
Data utworzenia: 19 styczeń 2018
 
[2016-11-16] Biuletyn Informacyjny nr 309 z dnia 14 listopada 2016 r.


Uroczystość Świętego Mikołaja

odbędzie się 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek)

w Świetlicy Cechowej - Nowy Sącz   Rynek 11, I piętro

w dwóch turach; o 16:00 i o 17:00

Planowana jest oprawa artystyczna przybycia św. Mikołaja i wręczenie prezentów. 

Koszt paczki wynosi 50,00 zł . 
Cech pokryje koszt organizacji imprezy oraz dopłaci po 30,00 zł do każdej paczki dla dzieci rzemieślników – członków Cechu 
(tzn. rzemieślnicy płacą po 20 zł od za paczkę dla każdego dziecka)

Za paczki dla dzieci pracowników zatrudnionych u rzemieślnika – członka Cechu pobierana będzie pełna odpłatność (50 zł).
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest opłacenie składek

Wpisanie dziecka na listę nastąpi po uiszczeniu należności. 

Zapisy przyjmujemy do 25.11.2015 r. w Biurze Cechu, Rynek 11 
nr tel.: 18 443-75-21 tel.:   18 444-49-25 
e-mail: cech@nowysacz.com.pl

Prosimy zwrócić uwagę, że tegoroczne spotkanie 

odbędzie się w budynku Cechu w Rynku !!!


 Szkolenie dot. zatrudniania pracowników młodocianych i obchody Dnia Edukacji Narodowej

    18 października (wtorek) 2016 r. o godz. 17.00 w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82 odbyło  się szkolenie dot. zatrudniania pracowników młodocianych i przygotowania do egzaminu czeladniczego,  powiązane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.     Na spotkaniu poruszono  następujące zagadnienia:
- Zatrudnianie młodocianych – przepisy, obowiązki pracodawcy.
- Egzamin czeladniczy zakres, wymogi, przebieg – część teoretyczna  i praktyczna, 
- Planowane zmiany w systemie oświaty.
- Bieżące sprawy. 
Ponad 60 uczestników zebrania  powitał Cechmistrz p. Jan First, a ww kwestie omówili  pp: Andrzej Maciuszek - Podstarszy Cechu, Urszula Gołąb - Dyrektor Biura Cechu, Czesław Krupa - Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej,  Bolesław Bielak - Dyrektor Szkoły w Nowym Sączu, Stanisław Korona - Dyrektor Szkoły w Złockiem, Elżbieta Kapuśniak - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie fryzjerstwo, Andrzej Stawiarski - członek Zarządu Cechu, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w zawodach cukiernik i kucharz.


Zmarł Kazimierz Dziadoń

   W czwartek (13 października) w wieku 73 lat zmarł p. Kazimierz Dziadoń, rzemieślnik, Starszy Cechu w Limanowej, znakomity społecznik, związany także z ruchem ochotniczych straży pożarnych. 
Kazimierz Dziadoń był członkiem limanowskiego Cechu od 1979 roku. W latach 1985 – 1989 był Podstarszym Cechu, natomiast od 1998 roku aż do odejścia  pełnił funkcję Starszego Cechu.  Prowadził zakład ślusarstwa i mechaniki pojazdowej. .. Kazimierz Dziadoń był człowiekiem wielce zasłużonym dla naszej organizacji, zawsze był blisko naszych problemów. Był rzemieślnikiem z krwi i kości, wykonywał swoją działalność bardzo ofiarnie, wiele czasu poświęcił na wyszkolenie młodych adeptów w swoim zawodzie. To, że był wybierany na kolejne kadencje zarządu naszej organizacji, świadczy o jego wielkim zaangażowaniu i szacunku, jakim cieszył się w środowisku rzemieślniczym - mówił dyrektor Biura limanowskiego Cechu, Janusz Wojs.  O powyższym świadczy również liczba odznaczeń, jakimi uhonorowano za życia śp. Kazimierza Dziadonia. Były to m.in. srebrny, złoty i platynowy  medal im. Jana Kilińskiego  oraz przyznana mu w 2008 roku „Szabla Kilińskiego”. 
     W uroczystościach pogrzebowych śp. Kazimierza Dziadonia, które  odbyły się w sobotę 15 października wzięła udział delegacja Cechu w składzie:  Starszy Cechu p. Jan First,  Podstarszy Cechu p. Andrzej Maciuszek, Członkowie Zarządu Cechu pp.  Andrzej Stawiarski i Andrzej Zięcina,  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cechu (Prezes Izby Rzemieślniczej) p. Tadeusz Szewczyk oraz dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb. Delegacji towarzyszył  Poczet Sztandarowy Cechu: Jan Dudczyk, Wojciech Florkowski i Marian Leszczyński. Rodzinie zmarłego i całej społeczności Limanowskiego Rzemiosła jeszcze raz składamy wyrazy głębokiego współczucia. W imieniu rzemieślników i pracowników rzemiosła zrzeszonych w nowosądeckiej Izbie Rzemieślniczej zmarłego pożegnał Wiceprezes Izby, Starszy naszego Cechu p. Jan First

Posiedzenie Zarządu Cechu

   W dniu 3 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu, podczas którego: zapoznano się ze stanem finansów Cechu, omówiono kwestie dot. BHP w zakładach pracy, zapoznano się z pracą przedstawicieli Cechu w innych gremiach i organizacjach oraz rozpatrzono bieżące sprawy.

Andrzej Stawiarski na spotkaniu z Prezydentem RP

W dniu 29 października br. członek Zarządu Cechu p. Andrzej Stawiarski pełniący funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Miasta w starosądeckim „Sokole”, podczas którego dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odebrał tytuł Honorowego Obywatela Starego Sącza, wbił pamiątkowy gwóźdź do drzewca nowego sztandaru miasta i przekazał go burmistrzowi Jackowi Lelkowi. W sesji uczestniczyli również m.in: minister Adam Kwiatkowski, parlamentarzyści,  biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski, konsul generalna Republiki Węgierskiej w Krakowie Adrienne Kormendy, rodzice prezydenta Jan i Janina Dudowie, dalsza rodzina prezydenta Dudy oraz wielu samorządowców Sądecczyzny. Jak podkreślał sam Prezydent, była to wyjątkowa wizyta, ponieważ przyjechał do swojego miasta, do Starego Sącza, które obok Krakowa jest miastem jego dzieciństwa.


Program prewencyjny dla zakładów branży stolarskiej

We wrześniu 2016 br. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła realizację programu „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”, będącego elementem trzyletniej (2016-2018) kampanii pod nazwą „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.
Celem takich programów jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez przestrzeganie przepisów BHP. Pracodawcy, którzy wezmą udział w programie uzyskują pomoc inspektorów pracy w dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa.
Udział w programie poprzedza szkolenie, na którym jego uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań prowadzących do ich wyeliminowania. Podczas realizacji programu w zakładzie, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i specjalistyczną pomoc, szczególnie w zakresie wdrażania proponowanych rozwiązań dostosowawczych. Udział w programach prewencyjnych realizowanych przez PIP jest dobrowolny i bezpłatny. Szczegóły i materiały szkoleniowe można znaleźć na stronie internetowej PIP oraz : www.bhpnatak.pl

Rzemieślnicy apelują o samorząd gospodarczy


W dniu 26 października bieżącego roku w Sejmie odbył się II Zjazd Cechów. Podczas obrad Prezes Jerzy Bartnik podkreślił, że „powszechny samorząd gospodarczy potrzebny jest jak powietrze i to nie tylko nam, ale i państwu. (…) Nie chodzi nam jednak o samorząd tworzony zza biurka, lecz w oparciu o tych, którzy już w samorządzie są, i o rozwiązania, które już funkcjonują w Europie”. Obecny na spotkaniu sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, Jerzy Kwieciński podkreślił doniosłe znaczenie roli rzemiosła i organizacji reprezentujących to środowisko dla całej gospodarki. Wspomniał też roli kształcenia zawodowego oraz łączeniu nauki z praktyką, poprzez nadzorowanie przez Związek Rzemiosła Polskiego kształcenie dualne uczniów i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przez organizacje rzemieślnicze. Uczestniczący w Zjeździe prof. Gardawski stwierdził, że : „niezbędna jest ustawa o samorządzie gospodarczym, który powinien być obligatoryjny, bo inaczej nie przełamie się kulturowej, głęboko osadzonej niechęci do zrzeszania” Spotkanie zakończyło się przyjęciem delegacji Związku Rzemiosła Polskiego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Patronem medialnym wydarzenia był Dziennik Rzeczpospolita.Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sącz, ul.Żółkiewskiego 18

ogłasza nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących).

Rozpoczęcie kursu 21 listopada 2016.

Opłata za kurs wynosi 800,-zł.

Zapisy w Biurze Izby lub telefonicznie
18 443-66-69, 18 443-66-89


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opr. P. Tengowski
  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2018 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl