Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Program Czeladnik w Nowym Sączu i Tarnowie
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 209 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 389 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2009-10-06] Program Czeladnik w Nowym Sączu i Tarnowie
Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” skierowany jest do uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (ZSZ im. Świętego Józefa) oraz Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie (Rzemieślnicza ZSZ). Program realizowany jest od sierpnia 2009 roku do lipca 2010 roku. W rzemieślniczych szkołach zawodowych proces edukacyjny opiera się na współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą - rzemieślnikiem, który zatrudnia ucznia jako pracownika młodocianego i przyucza go do zawodu. W programie uczestniczy 75 proc. uczniów ostatnich klas kształcących się w branżach: gastronomicznej, budowlanej, samochodowej, handlowo-usługowej (najliczniejszych, najbardziej reprezentatywnych). Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w dwóch rzemieślniczych szkołach zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności ich absolwentów na rynku pracy do końca roku szkolnego 2009/10. W trakcie projektu zaplanowano osiągniecie rozwoju najważniejszych kompetencji uczniów objętych projektem, podniesienie atrakcyjności i różnorodności zajęć prowadzonych w szkołach oraz poprawę jakości praktycznej nauki zawodu. Ponadto, w ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzone zostaną kursy komputerowe i branżowego języka angielskiego zwiększające szanse młodych absolwentów na zdobycie pracy lub dalszą edukację. W ramach działań motywacyjnych 40 najlepszych uczniów zostanie nagrodzonych sześciodniową wycieczką edukacyjno-rekreacyjną. Równolegle prowadzone będą szkolenia nauczycieli i pracodawców mające na celu podniesienie atrakcyjności teoretycznego nauczania zawodowego i wzrost efektywności praktycznej nauki zawodu. W trakcie warsztatów metodycznych nauczyciele zapoznani zostaną ze sposobami wdrażania skutecznych form i aktywizujących metod nauczania oraz doskonalone będą umiejętności pracy dydaktycznej z uczniami z trudnościami w nauce. Zaplanowano 2-dniowe szkolenia prowadzone na temat skutecznej metodyki nauczania teoretycznego i oceniania, kształtującego świadomość osiągania zamierzonych celów nauczania. Pracodawcy wezmą udział w warsztatach wyjazdowych gdzie przedstawione zostaną im problemy zastosowania dokumentacji programowej i prawa oświatowego oraz metodyki zajęć praktycznych. Aby tego typu spotkania osiągnęły zamierzone cele oraz przysłużyły praktycznej wymianie doświadczeń, do udziały w tych spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele szkół bezpośrednio zaangażowani w edukację uczniów.


 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl