banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe”
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 656 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 1044 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2021-01-27] Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe”
 Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Operatorzy projektu: Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych sp. z o.o.,  Sądecka Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Termin realizacji projektu: 02.2020r. – 12.2022r.

Grupa docelowa: Firmy z siedzibą, filią ,delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie Subregionu Sądeckiego  tj. miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, powiatu limanowskiego, powiatu gorlickiego – 498 Mśp oraz 1644 pracowników

Zakres wsparcia: możliwość skorzystania z usługi rozwojowej w postaci  bonów szkoleniowych na usługi szkoleniowe, usługi doradcze lub usługi jednorazowe (egzamin)

Wysokość dofinansowania do bonów szkoleniowych może wynosić 50% lub 80%. Do skorzystania z dofinansowania do bonów szkoleniowych w wysokości 80% uprawnieni będą:

  • osoby/pracownicy w wieku 50+
  • osoby/pracownicy o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max średnie)
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w okresie ostatnich trzech lat średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej)
  • przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu (odpowiednie kody PKD)
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa)
  • pracownicy którzy skorzystają z usług rozwojowych kończących się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji.

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z bonu szkoleniowego o wartości 60,00 zł (48,00 zł przy 80% dofinansowaniu lub 30 zł przy 50% dofinansowaniu). Osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z maksymalnie 160 bonów szkoleniowych (9600 zł – 20% wkładu własnego = 7680,00 zł). Większe firmy będą mogły skorzystać z większej puli środków wg poniższej tabeli:

Limit

Wielkość MŚP (liczba pracowników)

Limit podstawowy

Limit dodatkowy

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego MŚP w PLN

A

Samozatrudniony

160

0

7 680,00

B

1 - 3

pracowników

160

80

11 520,00

C

4 - 9

pracowników

160

160

15 360,00

D

10 - 19

pracowników

160

320

23 040,00

E

20 - 49

pracowników

160

640

38 400,00

F

50 - 99

pracowników

160

1280

69 120,00

G

100 - 249 pracowników

160

2560

130 560,00

 

Uczestnik projektu który otrzyma bony szkoleniowe będzie musiał wybrać firmę szkoleniową/doradczą z Bazy Usług Rozwojowych która wykona dla niego określoną usługę
(www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl )

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Dan kontaktowe

www.bony.mojszeftoja.pl

Punkty Obsługi Przedsiębiorcy:

 

NOWY SĄCZ

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wyspiańskiego 13

tel. 578 120 129

sadeckiebony@inkubator.nowysacz.pl

 

Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27

tel. 784 436 038
sbs@sig.org.pl

 

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 4c/8

tel. 515 336 973
czas@mojszeftoja.pl
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl