banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności TARCZ FINANSOWA PFR 2.0
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 656 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 1044 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2021-01-18] TARCZ FINANSOWA PFR 2.0
 Tarcza Finansowa PFR 2.0 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmuje małe i średnie przedsiebiorstwa, które posiadają odpowiedni kod PKD.

Przedsiębiorca składa wniosek o subwencję drogą elektroniczną za pośrednictwem banku.
Przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy z Tarczy 2.0 będzie odbywało się w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku.

Firmy, które skorzystały z Tarczy Finansowej 1.0 będą mogły po raz kolejny ubiegać się o wsparcie pod warunkiem, że spadek obrotów będzie kształtował się na poziomie minimum 30 procent starty.
Możliwe do rozpatrzenia okresy to od października do grudnia lub od kwietnia do grudnia, porównując rok 2020 z rokiem poprzednim.

Maksymalna kwota pomocy dla mikrofirm zatrudniających 1-9 pracowników, wykazujących obroty lub sumę bilansową na poziomie do 2 milionów euro mogą otrzymać do 36 tysięcy na pracownika, a łącznie na wszystkich zatrudnionych do 324 tysięcy złotych.

Mikroprzedsiębiorstwa, które już skorzystały z pomocy z Tarczy Finansowej 1.0 mogą otrzymać z obu tarcz do 72 tysięcy na jednego pracownika.
Małe i średnie firmy zatrudniające od 1 do 249 pracowników o obrotach za 2019 wynoszących 50 milionów euro lub mniej lub sumie bilansowej do 43 milionów euro mogą otrzymać łącznie do 3,5 miliona złotych ( w tym maksymalnie 72 tysiące na pracownika).
Małe i średnie firmy, które otrzymały subwencję z Tarczy Finansowe 1.0, mogą uzyskać z obu tarcz maksymalnie do 144 tysięcy złotych na jednego pracownika.
 

Kody PKD :
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z - Działalność fotograficzna;
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D - Działalność paramedyczna;
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;]
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z - Działalność muzeów;
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-tarcza-finansowa-pfr-2-0-od-15-stycznia-mozna-skladac-wnioski

 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl