banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Rozporządzenie MEN,
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 243 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 647 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2020-03-25] Rozporządzenie MEN,


W  Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”.

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r.
(wcześniej datę te określono na 25 marca).

Chodzi o takie jednostki systemu oświaty jak: przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły wszystkich typów, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, placówki artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także kolegia pracowników służb społecznych.

W placówkach tych, jak wynika z rozporządzenia, zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, z tym że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę. Do 10 kwietnia zawieszone będą też turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego, organizowane w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego.


Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, jej dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Ograniczenie świadczenia pracy przez nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia ograniczony zostaje też obowiązek świadczenia pracy przez pracowników placówek oświaty na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób) lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl