Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Zatrudnianie uczniów
 
 
Tytuł Fotogalerii:
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 130 wejść
Data utworzenia: 18 luty 2020
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 1218 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
 
[2020-03-25] Zatrudnianie uczniów

ZMIANY DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW (ART. 15F)

   Proponowany przepis ma na celu zagwarantowanie młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego (w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy) obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy – w związku z tym, że począwszy od dnia 12 marca 2020 r. zamknięte są szkoły, do których uczęszczają młodociani zatrudnieni w formie nauki zawodu.
   Zaproponowany przepis zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, bez obowiązku wypłaty mu wynagrodzenia za okres tego zwolnienia.
   W przypadku gdy pracodawca, któremu przyznana została refundacja wynagrodzenia młodocianego pracownika, zdecyduje się na wypłatę młodocianemu wynagrodzenia za okres nie świadczenia pracy, wynagrodzenie to zostanie mu zrefundowane na
podstawie obowiązującej umowy refundacyjnej w wysokości wynikającej z tej umowy. W celu dostosowania regulacji zawartych w zaproponowanym przepisie do rozwiązań przyjętych w zakresie jednostek systemu oświaty, mając na względzie ochronę zdrowia młodzieży zatrudnionej w formie nauki zawodu, zmienianemu przepisowi nadana została wsteczna moc obowiązująca. 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl