banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 330 z dnia 9 grudnia 2019 r.
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 147 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 369 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
[2019-12-11] Biuletyn Informacyjny nr 330 z dnia 9 grudnia 2019 r.
 
Szanowni Państwo
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę Państwu
pięknych, niezapomnianych Świąt,
przeżycia Narodzin Pańskich we wzruszeniu, zdrowiu i radości,
oraz
wzajemnej życzliwości i optymizmu
w nadchodzącym Nowym 2020 roku!
Jan First
Starszy CechuSłowo od Cechmistrza

  Drogie Panie i Panowie Rzemieślnicy, kolejny rok dobiega końca. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia, które nam przyniósł. I o te dobre i o te złe. Tak toczy się los każdego z nas, tak też dzieje się historia każdej organizacji. 
  Dla naszego Cechu był to rok pomyślny, choć nie ukrywam, że trudny. Udało się nam zrealizować większość zamierzeń jakie postawiliśmy przed sobą w drugim roku bieżącej kadencji Zarządu. Za jedno z najważniejszych zadań uznaliśmy pomoc rzemieślnikom w trudnych kwestiach szkolenia młodocianych. Następnym celem było pogłębienie wewnętrznych więzi naszego środowiska. Będziemy to kontynuować, a organizacją kolejnych wyjazdów poznawczych i uroczystości cechowych przybliżać i utrwalać w pamięci naszych członków patriotyczne, religijne i profesjonalne tradycje rzemiosła. Nie zaniedbywaliśmy zagadnień pomocy dla członków Cechu pod względem organizacyjnym i doradztwa podatkowego. 
  Dbamy też o powierzony nam majątek Cechu. Na wiosnę przyszłego roku zamierzamy wymienić mocno sfatygowaną posadzkę na parterze naszego budynku w Rynku oraz odświeżyć jego elewację. 
  Bardzo dobrze układają się też stosunki Cechu z wieloma instytucjami oraz władzami administracyjnymi i samorządowymi miasta i regionu. W sprawach, których nie dostrzegliśmy oczekuję na propozycje Państwa. Rozsądne podpowiedzi zostaną rozważone przez Zarząd. Zapraszam wszystkich naszych członków do dalszego pogłębienia współpracy z Cechem. 
 Do bieżącego numeru Biuletynu załączamy wkładkę informacyjną dot. BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach), kolejnego problemu komplikującego naszą pracę. Mam nadzieję, że choć nie wyjaśnia wszystkiego okażę się Państwu pomocna.
Jan First – Starszy Cechu

Święto szkoły cechowej

W dniu 25 listopada 2019 r. odbyły się uroczystości Święta Szkół Cechowych i Pasowania na Uczniów Rzemiosła. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościółku na Starym Cmentarzu, w intencji uczniów i pracowników szkół cechowych, natomiast część oficjalna w gmachu szkoły zawierała ślubowanie, pasowanie na uczniów rzemiosła oraz pokaz przygotowany przez uczniów szkoły. Warto wspomnieć, że nasza szkoła działa od 26 lat, a jej absolwenci stanowią obecnie większość rzemiosła na Sądecczyźnie. 

Posiedzenie Zarządu Cechu

W dniu 27 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu. W jego programie znalazły się: informacja o sytuacji finansowej Cechu i wpłatach czesnego, omówienie udziału przedstawicieli Cechu w pracach różnych gremiów i organizacji, informacja o najmie lokali cechowych oraz sprawy bieżące. Porządek posiedzenia obejmował między innymi: analizę odpłatności za usługi Biura rachunkowego, analizę odpłatności za wnioski o refundację i dofinansowanie kosztów szkolenia, analizę realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu. organizację spotkania świąteczno – noworocznego rzemiosła i inne.

 
Szkolenie dotyczące podatku PIT i VAT 

W dniu 28 listopada (czwartek) 2019 r., z inicjatywy Cechmistrza w sali wykładowej Cechu odbyło szkolenie dot. problematyki podatku PIT i VAT. W czasie spotkania przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu omówili najnowsze zagadnienia z zakresu zmian w podatku PIT i VAT. Program szkolenia obejmował: 
1. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany w VAT od 01.11.2019 r.
2. Czy posiadanie konta firmowego jest obowiązkowe dla wszystkich podatników od 01.11.2019 r.
3. Biała lista podatników.
4. Deklaracje VAT kwartalne od 01.01.2020 r.
5. Kasy fiskalne online.
6. Stawki VAT od 01.11.2019r.
7. Ulga na złe długi VAT i dochodowy.
8. Ulga dla osób do 26 roku życia.
9. Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów od 01.10.2019 r. 
Dzięki życzliwości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu p. Beaty Orzeł-Ligęzy możemy liczyć na dalsze spotkania wyjaśniające najtrudniejsze i nowe zagadnienia podatkowe.

Mikołaj!

Jak co roku Zarząd Cechu zorganizował tradycyjne spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci rzemieślników i pracowników rzemiosła. W dniu 5 grudnia niemal 120 maluchów (niektórych całkiem wyrośniętych) wzięło udział w odbywającej się w odświętnie udekorowanej sali wykładowej Cechu uroczystości. Paczki o wartości 50 zł Mikołaj wręczał dzieciom w 2 turach, o godz. 16 i 17. 
Cech dopłacił do każdej paczki dla dziecka rzemieślnika 30 zł i pokrył koszt zorganizowania imprezy. Dekoracje zostały przygotowane przez pracowników Cechu. Warunkiem udziału dzieci w spotkaniu ze św. Mikołajem były uregulowane na bieżąco składki członkowskie. 

30-lecie naszego Biuletynu

W dniu 25 października 1989 r. ukazał się pierwszy numer Biuletynu Cechowego. Od tej pory wydaliśmy 330 numerów, włączając w to ten, który trzymają Państwo obecnie w dłoniach. Nie nadajemy mu żadnej szczególnej szaty, nie obchodzimy jubileuszu. To nasze narzędzie, źródło podstawowej wiedzy o naszej Organizacji, jeden ze sposobów naszej wzajemnej łączności i przekazywania informacji. Nie pasuje do niego obrzędowość i odświętność. Więc nie świętujemy. Przypominamy tylko. Chcielibyśmy aby Ci, którzy pamiętają jeszcze ten pierwszy numer naszej cechowej gazety odnaleźli w numerze bieżącym wiadomości równie pożyteczne jak te sprzed 30 laty. Mam również nadzieję, że będziemy dostarczać najważniejszych aktualności dotyczących naszych członków przez następne lata. 

Nowe stawki za rozliczenie refundacji wynagrodzenia uczniów i składek od tych wynagrodzeń

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Cechu Nr 69/2019 z dnia 27.11.2019 r. należność za usługę związaną z rozliczeniem finansowym refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek od tych wynagrodzeń wynosi 30,00 zł brutto od wniosku finansowego składanego do OHP plus po 10,00 zł brutto od każdego ucznia uwzględnionego na wniosku.
Nowe stawki będą obowiązywały od 01.01.2020r.


Do wynajęcia

Cech oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 19.3 m kw. zlokalizowany w budynku Cechu w Nowym Sączu przy ul. Rynek 11, (parter, od podwórza), niezwykle atrakcyjna lokalizacja w samym sercu miasta. 
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Cechu: tel. fax. 18 443-75-21, e-mail: cech@nowysacz.com.pl Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło – 4.931,59 zł .
Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:
nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki, 
nie mniej niż 6% w drugim roku nauki, 
nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

 

Wynagrodzenie uczniów

Obowiązuje od

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

241,96 zł

290,35 zł

338,75 zł

01.09.2019

246,58 zł

295,90 zł

345,21 zł

01.12.2019

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

246,58 zł
(I rok nauki)

emerytalne

24,07 zł

24,07 zł

rentowe

16,03 zł

3,70 zł

chorobowe

-

6,04 zł

295,90 zł
(II rok nauki)

emerytalne

28,88 zł

28,88 zł

rentowe

19,23 zł

4,44 zł

chorobowe

-

7,25 zł

345,21 zł
(III rok nauki)

emerytalne

33,69 zł

33,69 zł

rentowe

22,44 zł

5,18 zł

chorobowe

-

8,46 zł

197,26 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

19,25 zł

19,25 zł

rentowe

12,82 zł

2,96 zł

chorobowe

-

4,83 zł

Uwaga: Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  
 


Zagadnienia opłaty recyklingowej oraz BDOPismo od Wicemarszałka.

Otrzymaliśmy pismo od wicemarszałka Woj. Małopolskiego p. Tomasza Urynowicza o zmianie przepisów dot. pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych. Związane jest to z wejściem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicze kwestie ww pisma cytujemy w punktach.

1. Od września 2019 r. opłata recyklingowa dotyczy również toreb o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

2. Od 1 stycznia 2020 r. pobraną (od klientów) opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzyw sztucznych wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale w którym została pobrana. Opłatę pobraną w 2019 r. przekazuje się na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 roku.

3. Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych torebka zakupy z tworzyw sztucznych przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składają za rok 2019 w terminie do 15 marca 2020 roku.

4.Od 1 stycznia przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej lub papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte z ewidencji ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

5. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, w terminie do dnia 31grudnia 2019 r. Więcej informacji z zakresie zasad rejestracji orz wzór wniosku o wpis do rejestru BDO znajduje się na :www.malopolska.pl/rejestr

Ponadto Marszałek przypomina o następujących obowiązkach ustawowych:

1. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa .

2. Podmioty będące wytwórcami odpadów (nie dotyczy odpadów komunalnych) są zobowiązani do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów do Urzędu Marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. Więcej informacji na: www.malopolska.pl/zbiorcze .

3. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do Urzędu Marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 31 marca roku następującego po sprawozdawczym. Więcej informacji www.malopolska.pl/srodowisko .

Jak stwierdza Marszałek Urynowicz:
„Walka o środowisko naturalne to cel, wyzwanie i obowiązek każdego z nas. Możemy je osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Licząc na Państwa zaangażowanie, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.”

***
Z naszej cechowej strony informujemy, że stawka opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatę wnosi się na rachunek:
73 1020 2892 0000 5502 0691 8876
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 

BDO - obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019


BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które występują w tym sektorze. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Czym jest BDO?
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności. Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie. Wnioski do rejestracji można znaleźć na stronie:
https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/


Jak i gdzie złożyć dokumenty?


Poczta: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Dziennik Podawczy, budynek B, parter. Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Dokumenty można złożyć na informatycznym nośniku danych (płyta CD, pendrive), który można dostarczyć osobiście lub listownie na adres korespondencyjny Urzędu.

Internet: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.
Zobacz więcej:
ttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-bdo-a-obowiazek-rejestracji-podmiotow-do-konca-roku

***

W celu odpowiedzi na pytania i wątpliwości, pod numerem: 22 37 50 500 została uruchomiona specjalna infolinia dla Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Usługa dostępna jest w godzinach 8-15, a od grudnia 2019 r. została zapewniona całodobowa dostępność (również w weekendy i święta) gdzie dodatkowo będzie można uzyskać pomoc techniczną. 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl