Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności WAŻNE - Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 955 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 1048 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2019-09-10] WAŻNE - Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych.
Z dniem 1 września 2019 r. wchodzą w życie wyższe stawki wynagrodzeń dla
pracowników młodocianych. Pracodawcy, którzy chcą otrzymać refundację
według nowych stawek, zobowiązani są złożyć w CEiPM wniosek o aneks do
zawartych umów refundacyjnych. Wniosek należy złożyć do 30.09.2019 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, refundacja wyższych
stawek obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu złożenia wniosku do centrum edukacji.

Poniżej wzór wniosku.

===========================================================================
…………………………                                                                                                        ……… ………………........................................
(pieczęć pracodawcy)                                                                                                                               (miejscowość i data )
                                                                                                                                                         Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie

                                                                                                                                                                                   za pośrednictwem

                                                                                                                                                               CEiPM w …………………………….                                                                                                   Wniosek o aneks


Zwracam się z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników od 1 września 2019 roku, w umowach:

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
                                                                        (należy podać numery umów o refundację)


Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 24 lipca 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.2019, poz. 1395) refundacja w zmienionej wysokości będzie przysługiwać zgodnie z terminami określonymi w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego, regulującego nowe brzmienie § 5a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. poz. 865).
  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2020 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl