Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 316 z dnia 9 czerwca 2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 210 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 394 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2017-06-09] Biuletyn Informacyjny nr 316 z dnia 9 czerwca 2017 r.
 
Walne Zgromadzenie Członków Cechu

   W dniu 23 maja 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Cechu. Było to Walne z gatunku najważniejszych, odbywających się raz na cztery lata Walnych „Sprawozdawczo-Wyborczych”. Jego waga dodatkowo podkreślona była tym, że odbyło się w 130-tu lecie naszej organizacji. Przez te lata Cech działa w niemal niezmienionym kształcie, początkowo jako Cech Wielki czyli Zbiorowy, później, w okresie międzywojennym jako Chrześcijański Cech Zbiorowy, a w czasach najnowszych, od roku 2001 pod  nazwą Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Śmiało można postawić znak równości pomiędzy dziejami Cechu i historią naszego miasta. Cech przyczyniał się do rozwoju swojego miasta, miasto wpływało na kształt i kondycję organizacji rzemieślniczej. Zebrani w Domu Rzemiosła Rzemieślnicy podsumowali czteroletni okres  pracy ustępującego Zarządu i dokonali wyboru nowych władz.
   W uznaniu dotychczasowych dokonań ponownie, już po raz piaty na Starszego Cechu wybrano pana Jana Firsta. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Jan Potoczek, a Sądu Cechowego pan Marian Leszczyński. W skład Zarządu Cechu weszli: pp. Andrzej Danek, Wiesław Leśniak, Andrzej Maciuszek, Jan Plata, Andrzej Stawiarski i Andrzej Zięcina. Zastępcami członka Zarządu zostali: pp. Elżbieta Kapuśniak i Piotr Litwiński. Komisja Rewizyjna: pp. Marta Respekta i Jerzy Czernecki. Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej: p. Janina Ekes i p. Renata Popiół. Sąd Cechowy: pp. Władysław Kołodziej, p. Michał Obrzut, p. Józef Prusak, p. Mirosław Zaucha. Zastępcy członków Sądu Cechowego: p. Andrzej Csorich i p. Jan Trybuch. Wybrano również 13 delegatów na XXIII Zjazd Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu: pp. Jan First, Tadeusz Szewczyk, Andrzej Danek Elżbieta Kapuśniak, Andrzej Stawiarski, Piotr Litwiński, Wiesław Leśniak, Andrzej Maciuszek, Andrzej Zięcina, Jan Potoczek, Marian Leszczyński, Jan Karpiel i Tadeusz Kliś.
   Tyle suchych faktów, należą się jednak Państwu dodatkowe informacje, bo nie bez kozery Walne Zgromadzenie nazywane jest świętem cechowej demokracji. Otóż z tejże demokracji i uprawnień jakie ona daje nasi rzemieślnicy jakby nie mają zamiaru korzystać. Ponieważ nie zebrało się wymagane quorum Walne odbyło się w drugim terminie, a i wtedy na sali
znalazło się tylko 40 rzemieślników, co stanowi zaledwie 10 % członków.  Natomiast trzeba przyznać, że ci, którzy przybyli wykazali się wysoką aktywnością. Istotnym elementem Walnego Zgromadzenia było przyjęte jednogłośnie Sprawozdanie Cechmistrza, w którym poruszono zasadnicze sprawy ubiegłego roku i ogólnie minionego czterolecia.
  Podczas Zgromadzenia wręczono przyznane na wniosek Zarządu Cechu Honorowe Odznaki Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu „Za zasługi w rzemiośle”. Otrzymali je: pp. Csorich Andrzej – instalatorstwo sanitarne, ogrzewania i gazowe, Florkowski Wojciech – introligator, członek Pocztu Sztandarowego Cechu, Gieniec Stanisław – pracownik Biura Cechu, Jurecki Krzysztof – budownictwo, Kołodziej Władysław – roboty ziemne zmechanizowane, Litwiński Piotr – transport, mechanika pojazdowa, budownictwo, Maciuszek Wojciech – budownictwo, członek Pocztu Sztandarowego Izby Rzemieślniczej, Maciuszek Tomasz – budownictwo, Reczyński Jarosław – mechanika pojazdowa. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu p. Tadeusz Szewczyk wraz z Cechmistrzem p. Janem Firstem.

Posiedzenie Zarządu Cechu

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. W porządku spotkania znalazły się (między innymi): uchwalenie Regulaminu Zarządu
Cechu, wybór Podstarszych Cechu, desygnowanie przedstawicieli Cechu do Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Cechu

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Cechu. Porządek posiedzenia obejmował miedzy innymi: uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, sprawy bieżące i wolne wnioski.

Skład Organów Cechu w kadencji 2017 – 2021

Zarząd Cechu
JAN FIRST - Starszy Cechu, Prezes Zarządu, ANDRZEJ DANEK, ANDRZEJ MACIUSZEK - Podstarsi Cechu, JAN PLATA, ANDRZEJ ZIĘCINA, ANDRZEJ STAWIARSKI, WIESŁAW LEŚNIAK – Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu Cechu:
PIOTR LITWIŃSKI, ELŻBIETA KAPUŚNIAK
Zarząd Cechu desygnował do Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: JANA FIRSTA – Starszego Cechu oraz ANDRZEJA ZIĘCINĘ – członka Zarządu Cechu

Komisja Rewizyjna:
JAN POTOCZEK - Przewodniczący Komisji, MARTA RESPEKTA – Zastępca Przewodniczącego , JERZY CZERNECKI - sekretarz
Zastępcy członków Komisji : RENATA POPIÓŁ, JANINA EKES

Sąd Cechowy
MARIAN LESZCZYŃSKI - Przewodniczący Sądu, MICHAŁ OBRZUT, JÓZEF PRUSAK – Zastępcy Przewodniczącego, MIROSŁAW ZAUCHA WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ
Zastępcy członków Sądu: JAN TRYBUCH, ANDRZEJ CSORICH

Delegaci na Zjazd Izbowy
JAN FIRST, TADEUSZ SZEWCZYK,, ANDRZEJ DANEK, ANDRZEJ STAWIARSKI, PIOTR LITWIŃSKI, WIESŁAW LEŚNIAK, ANDRZEJ MACIUSZEK, ANDRZEJ ZIĘCINA, JAN POTOCZEK, MARIAN LESZCZYŃSKI, ELŻBIETA KAPUŚNIAK, JAN KARPIEL, TADEUSZ KLIŚ.

Zmiany w szkołach cechowych

Na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. Zarząd Cechu działając na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe oraz §5 ust. 2 pkt.12 i §33 ust. 1 pkt.15 Statutu Cechu postanowił z dniem 1 września 2017 roku:
- przekształcić Zasadniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Złockiem w Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Złockiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
- przekształcić Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Świętego Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Przyjęte jednogłośnie uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Spotkanie mistrzów szkolących

W dniu 17 maja (środa) 2017 r. o godz. 17.00 w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu  w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82 odbyło się szkolenie dot. zatrudniania pracowników młodocianych i przygotowania do egzaminu czeladniczego. Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:
egzamin czeladniczy (zakres, wymogi, przebieg), zmiany w systemie oświaty zaprezentowała Dyrektor Biura Cechu Urszula Gołąb, prezentacja pracy konkursowej „Włącz myślenie. Podstaw na przedsiębiorczość. Pomysł kluczem do sukcesu”. Praca została wyróżniona w kategorii „Miasto Nowy Sącz”, przygotowali ją uczniowie naszej Szkoły Zawodowej: Klaudia First, Mateusz Gołąb, Oskar Kucia, Fabian Piskorz, Mateusz Adamek i Paweł Tokarczyk. Kwestie dotyczące zatrudniania pracowników przedstawiła Pani Nadinspektor Beata Ziółko - kierownik oddziału PIP w Nowym Sączu.


Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

W dniu 25 czerwca br. odbędzie się XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę. Cech sfinansuje wyjazd rzemieślników i najbliższych członków ich rodzin (współmałżonek, dzieci). Odpłatność dla pozostałych uczestników pielgrzymki wynosi 50 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2017 r. Zapisy będą przyjmowane telefonicznie, za wyjątkiem osób za które należy wnieść opłatę – te osoby należy zgłaszać w Biurze Cechu osobiście, a wpisane zostaną na listę dopiero po wniesieniu wpłaty za udział.
Ze względu na ograniczoną pojemnością autokaru liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Uwaga! Jeżeli osoba zgłoszona na Pielgrzymkę zrezygnuje z wyjazdu bez uprzedzenia Biura Cechu zostanie obciążona kosztami, nawet jeśli jej wyjazd byłby bezpłatny.
Program pielgrzymki:
Wyjazd 25 czerwca br. o godz. 4:45 rano sprzed budynku Cechu,
08:50 – zbiórka uczestników na przy pierwszej stacji drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich
09:00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
10:00 – Formowanie procesji przy figurze Matki Bożej na placu Jasnogórskim
10:30 – Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych
11:30 – Msza Święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla.
13:30 – Po Mszy Świętej przejście ze sztandarami przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.


Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego

23 lipca 2017 roku odbędzie się w Sieradzu XXXIII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego. Konkurs jest wydarzeniem
cyklicznym i wprowadza przyszłych adeptów w świat mody, sztuki i prestiżu, nieodzownych elementów współczesnego fryzjerstwa. Więcej informacji można uzyskać w Cechu w Sieradzu ul. Polna 6, e-mail: cechsieradz@wp.pl tel. 43 827-15-35 lub
u p. Bogusława Kuleszy, Przewodniczącego Sekcji Fryzjerów przy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sieradzu,
tel 604 845 614

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Izby Rzemieślniczej

   W dniu 5 czerwca 2017 r. odbył się XXIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Programie Zjazdu obejmował: sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Izby w latach 2013-2017, sprawozdanie finansowe z działalności Izby za 2016 rok, przedstawienie planu finansowego Izby na 2017 rok, prezentacja programu działania Izby na lata 2017-2021, udzielenie Zarządowi absolutorium za 2016 rok, wybory do władz samorządowych Izby: Prezesa Izby-Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego oraz wybór Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.
   Prezesem Zarządu Izby został ponownie (trzecia kadencja) pan Tadeusz Szewczyk. Dokonano również wyboru Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego w osobach: Tadeusz Szewczyk (Nowy Sącz), Tadeusz Gargas (Gorlice) i Wilhelm Mrożek (Limanowa). Władze Izby ukonstytuują się na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się 14 czerwca br.

Informacja o programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Zdobądź dyplom PIP”

Program PIP przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Decyzje podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy. Program oparty jest na zasadzie samokontroli prowadzonej przez pracodawcę przy eksperckiej pomocy inspektora pracy. Biorący udział w programie mają możliwość bezpłatnego sprawdzenia stosowanych w zakładzie rozwiązań technicznych i zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy i ochrony pracy. Inspektor pracy, w czasie bez restrykcyjnej kontroli wyjaśni jakie wymagania prawne i standardy bhp powinien spełnić zakład aby uczynić go bardziej bezpiecznym. Po dostosowaniu zakładu do wymogów prawa i uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora pracy pracodawca otrzymuje dyplom PIP, co sprawi, że zakład nie będzie kontrolowany planowo przez okres dwóch lat. Będziemy również mieli pewność prawidłowego prowadzenia firmy w zakresie prawa pracy i bhp. Pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej:
www.pip.gov.pl podstrona: Zdobądź dyplom inspekcji
lub w Oddziale Terenowym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Nowym Sączu ul. Długosza 73 tel. 18 448 25 10.

Wysokość wynagrodzenia młodocianych od 1.06.2017 do 31.08.2017


Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 r. wyniosło - 4.353,55 zł .

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia   -  174,14 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia   - 217,68 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia  - 261,21 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Spotkamie Integracyjne

Serdecznie zapraszamy Rzemieślników - Członków Cechu na :

„SPOTKANIE INTEGRACYJNE”
w dniu 8 LIPCA br. /sobota/ o godz. 1800

Kompleks Rekreacyjno–Wypoczynkowy „PLATINUM”
(Basen nad Łubinką)
Nowym Sącz- ul. Zdrojowa 71
Koszt uczestnictwa wynosi 30.00 zł od osoby
Zgłoszenia do dnia 3 LIPCA br. w biurze Cechu - telefon: 18 443-75-21.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie są opłacone składki członkowskie.
Osoba towarzysząca mile widziana.
 
 
Do wynajęcia


Cech oferuje do wynajęcia :

lokal użytkowy o pow. 67.5 m2 (dwa pomieszczenia 50 m2 i 17,5 m2).

zlokalizowany w budynku Cechu w Nowym Sączu przy ul. Rynek 11
(po byłej kwiaciarni)

wyposażony w pełne media (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, c.o.)
niezwykle atrakcyjna lokalizacja w samym sercu miasta,
witryna i wejście od strony Rynku

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Cechu
tel. fax. 18 443-75-21, e-mail: cech@nowysacz.com.pl 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl