Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Okolicznościowy (313) z dnia 20.03.2017 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 210 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 389 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2017-03-21] Biuletyn Okolicznościowy (313) z dnia 20.03.2017 r.
   
  W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyły się obchody 130-lecia naszego Cechu. Wydarzenie poprzedziła uroczysta msza święta w Bazylice św. Małgorzaty, której przewodniczył Biskup Tarnowski ks. dr Andrzej Jeż. Eucharystię współcelebrowali: Kapelan bpa Andrzeja Jeża ks. Grzegorz Zimoń, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz oraz Kapelan sądeckiej Izby Rzemieślniczej ks. Andrzej Mulka. W uroczystościach wzięli również udział sądeccy parlamentarzyści, władze powiatu ze Starostą Markiem Pławiakiem na czele, a także przedstawiciele izb rzemieślniczych i cechów małopolskich. Władze miasta reprezentował prezydent Ryszard Nowak, któremu towarzyszyli zastępcy: Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, a także przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor. Podczas wygłoszonej w Bazylice św. Małgorzaty homilii bp Andrzej Jeż zwrócił uwagę jak ważna jest ta codzienna praca i jej sens w relacji do naszych rodzin i bliskich: Bóg powierza nam wciąż ludzi, którymi się opiekujemy i troszczymy, czasem przez całe życie. Większość z tutaj obecnych ma swoje rodziny, Bóg powierzył wam dzieci, wnuki, którymi się opiekujecie, troszczycie, cieszycie, radujecie. Są waszą przyszłością, ciągłością waszej pracy, poświęcenia i osobowości, tego wszystkiego, co osiągnęliście i przedłużacie to wielkie dobro w następnych pokoleniach. Także w wymiarze posługi, relacji mistrz-uczeń, Pan Bóg powierza nam różnych uczniów, przez swoich rodziców, którzy wysyłają ich do szkół, pragnących aby przygotowywali się do takiego czy innego zawodu. To jest również wielkie zaufanie, które jest w tych wszystkich, którzy poddają się waszej trosce i opiece. Patron dnia dzisiejszego św. Józef należy do najbardziej znanych i czczonych świętych w całym Kościele. Jemu także została powierzona wyjątkowa osoba - Syn Boży, który stał się człowiekiem, Jezus Chrystus. To wielkie zaufanie Boga. W Ewangelii wybrzmiało to zaufanie, kiedy Jezus Chrystus zostaje powierzony opiece św. Józefa. Ordynariusz tarnowski w wygłoszonym słowie podkreślił również, że Ewangelia określa św. Józefa jako człowieka sprawiedliwego, co w Biblii jest synonimem świętości. - W św. Józefie spotykają się wartości zarówno dobrego ojca, jak i oddanego małżonka. Cechy uczciwego człowieka pracy, przenikniętego żywą religijnością pobożnego człowieka. Świętując jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych patrzymy dzisiaj na św. Józefa nie tylko jak na patrona ludzi pracy, ale przede wszystkim jak na prawdziwego człowieka pracy - jak na ojca, męża, który swoją pracą utrzymywał rodzinę i także tą pracą, najlepiej jak potrafił, starał się służyć innym.
      Tuż po uroczystej liturgii, rzemieślnicy i zaproszeni goście przeszli do ratusza, gdzie w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego odbyły się główne obchody Jubileuszu 130-lecia. Bogatą historię sądeckich rzemieślników przedstawił Starszy Cechu Jan First: Powstanie nowosądeckiego cechu datowane jest na dzień 17 kwietnia 1887 roku. Jubileusz 130-lecia wplata się symbolicznie w obchody 725-lecia lokacji naszego grodu, Królewskiego Miasta Nowego Sącza. Rzemiosło, które kładło podwaliny pod powstanie miasta, tworzyło to miasto. Rzemiosło i miasto razem przeżywało okresy rozwoju, prosperity, jak również niestety upadków. Możemy śmiało powiedzieć, że rzemieślnicy to miasto zbudowali, rozsławiali swoją pracą, a w razie zagrożenia ofiarnie bronili i przez wszystkie wieki byli obecni w życiu miasta. Przemiany ustroju feudalnego w X i XI wieku na ziemiach polskich zaowocowały postępem technicznym w rolnictwie. Wieś, która produkowała jedynie na pokrycie własnych potrzeb zaczęła uzyskiwać nadwyżki. Uwolniło to część siły roboczej, która mogła zająć się nie produkcją rolniczą, a jej obsługą. Narodziło się rzemiosło, u swego zarania zwane rękodzielnictwem, a później rękodziełem. Dziś, kiedy już zapominamy, że to rzemiosło było głównym czynnikiem miastotwórczym, warto sięgnąć do korzeni i przypomnieć sprawy pozornie oczywiste, a okryte mgłą niepamięci. Cechmistrz First przypomniał również, że już w okresie lokacji miasta Nowego Sącza pojawiały się wzmianki o sądeckich rzemieślnikach:
   W odpisie aktu lokacyjnego miasta z 8 listopada 1292 roku znajdujemy odniesienie do rzemiosła. Najdawniejsze akta miejskie spłonęły w wielkim pożarze w 1486 roku. Dopiero późniejsze dokumenty z przełomu XV i XVI wieku wymieniają nazwiska z górą 150 rzemieślników sądeckich z ponad 30 specjalności. W mieście o tak zróżnicowanym systemie produkcji nie mogło zabraknąć organizacji kontrolujących i regulujących życie gospodarcze. Takimi organizacjami były cechy. Powstanie cechów w Sączu przypada zapewne na XIV stulecie. Nie zabrakło też odniesień do współczesności: Cech nasz, na dzień dzisiejszy, zrzesza 393 członków z tendencją na szczęście wzrostową. Prowadzimy dwie szkoły zawodowe w Nowym Sączu, a także w Złockiem. W obu tych szkołach naukę pobiera prawie 300 uczniów. W zrzeszonych zakładach rzemieślniczych zawodu uczy się 471 uczniów - podkreślił Cechmistrz.

Uroczysty jubileusz był również okazją do wręczenia najwyższej honorowej odznaki w rzemiośle "Szabli Kilińskiego", która za szczególne zasługi na rzecz rozwoju sądeckiego rzemiosła została przyznana biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi Jeżowi oraz prezydentowi Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi. Odznaczenia wręczyli: Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Tadeusz Szewczyk prezes Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu oraz Starszy Cechu Jan First. Prezes Jerzy Bartnik przypomniał, że jest to odznaczenie o szczególnym znaczeniu: Przez 20 lat jak istnieje odznaczenie, zostało uhonorowanych tylko 500 rzemieślników i osób zasłużonych. Najwybitniejszym Polakiem, który otrzymał Szablę Kilińskiego był św. Jan Paweł II.
Chcę wyrazić wdzięczność kapitule, na czele z panem prezesem, za to wyjątkowe i szczególne odznaczenie. Moje zasługi są bardzo skromne - powiedział na wstępie bp Andrzej Jeż. - Biskup oczywiście zajmuje się sprawami duchowymi, procesem zbawienia w przestrzeni i czasie w diecezji, ale co potwierdza dzisiejsza uroczystość, kiedy patrzymy na św. Józefa, wielką postać, także podejmujemy tą działalność w życiu społecznym. Moim wielkim pragnieniem jest to, żebyśmy mieli ustabilizowaną sytuację społeczną, gospodarczą w Polsce, moim wielkim pragnieniem jest jedność, abyśmy osiągali wspólny cel. Moim wielkim pragnieniem jest to, aby rosła rzesza wyspecjalizowanych rzemieślników, którzy będą wpływać na rozwój społeczności lokalnych, na dobrobyt tego państwa, na jego siłę. Moim wielkim pragnieniem jest to, aby młodzież tutaj osiedlała się i mogła prowadzić swoją działalność, moim wielkim pragnieniem jest to, aby ta praca, którą podejmujecie służyła waszym rodzinom, waszym dzieciom, wnukom i właśnie z tymi wielkimi pragnieniami wyruszamy dalej - powiedział biskup tarnowski dziękując za przyznane wyróżnienie. - Bardzo was proszę abyśmy to wielkie dzieło zdobywania wielkości naszych lokalnych ojczyzn i Polski, także przedsiębiorczości i rozwoju cechów, wspólnie budowali. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi, a św. Józef niech nas wspiera. Szczęść Boże!
Również prezydent Ryszard Nowak skierował słowa wdzięczności do sądeckich rzemieślników za przyznanie "Szabli Kilińskiego" i jednocześnie wręczył, z okazji jubileuszu 130-lecia, Starszemu Cechu Janowi Firstowi wysokie odznaczenie władz miasta - Złoty Dukat Sędziwoja.
 To wielka przyjemność i zaszczyt otrzymać najwyższe odznaczenie rzemieślnicze. Jednak traktuję to wyróżnienie jako wyróżnienie nie tylko dla prezydenta, ale dla całego Urzędu Miasta oraz dla wszystkich osób, które z rzemieślnikami współpracują. Mam nadzieję, że z roku na rok ta współpraca jest lepsza i będzie lepsza - powiedział prezydent Nowego Sącza. - Ja wiem, że czasy były różne, dla rzemiosła i dla miasta. Jednak to wy byliście solą tej ziemi, solą Nowego Sącza, i wy tworzyliście to miasto. Cieszy mnie, że dostrzegacie też innych i ta współpraca jest przez was doceniana. To jest dla mnie niezwykle ważne wyróżnienie - dodał Ryszard Nowak i powiedział, że ma okazję od razu odwzajemnić się rzemiosłu sądeckiemu. - Na ręce Starszego Cechu pana Jana Firsta chciałbym wręczyć największe wyróżnienie prezydenta - Złoty Dukat Sędziwoja - za ten wkład, który jako rzemieślnicy wnosicie do naszego miasta i naszego społeczeństwa, za tę wielkość i oddanie, i pomimo wielu trudności za takie pokorne i skromne funkcjonowanie. Jestem dumny, że mogę z państwem współpracować. Życzę wszystkim rzemieślnikom wielu udanych lat, a dzięki obecnemu rozwojowi także dla przyszłych pokoleń - zakończył prezydent Ryszard Nowak.
   Gratuluję jubileuszu 130-lecia działalności Cechu - mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak zwracając się do Starszego Cechu Jana Firsta. - Poprzez ciężką pracę i wysiłek budujecie Państwo pomyślność gospodarczą regionu, zapewniacie jego rozwój, tworzycie nowe miejsca pracy i przyczyniacie się do kształtowania dobrobytu mieszkańców. Dzieje się tak od wieków. Pierwsze, nieliczne wzmianki historyczne mówią, że już na przełomie XIV i XV wieku Nowy Sącz był ośrodkiem gospodarczym, gdzie rozwinął się handel i rękodzielnictwo. Pomimo upadków i wzlotów na przestrzeni kolejnych wieków, klęsk żywiołowych
pustoszących miasto, zaborów i wojen, rzemieślnicy zawsze byli jedną z najważniejszych grup społecznych, dbających o rozwój gospodarczy regionu. Z ich wiedzy i umiejętności korzystali nie tylko mieszkańcy Nowego Sącza, ale też całej Sądecczyzny. Z okazji tak zacnego jubileuszu, dziękuję Państwu za kultywowanie tradycji oraz przekazywanie wiedzy i wartości kolejnym pokoleniom. Możecie zawsze liczyć na moje wsparcie w podejmowanych przez siebie działaniach mających na celu rozwój Ziemi Sądeckiej. Życzę, aby trud działań podejmowanych w interesie wzmocnienia gospodarczego regionu oraz kształcenia w duchu zasad etyki zawodowej kolejnych pokoleń rzemieślników, przyczynił się do umocnienia tradycji sądeckiego rzemiosła.
Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć odznaczeń i życzeń od zaproszonych gości. W imieniu sądeckich parlamentarzystów życzenia rzemieślnikom złożył poseł Arkadiusz Mularczyk. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał naszemu Cechowi medal Polonia Minor, który wręczył Członek Zarządu Województwa Leszek Zegzda wraz z radnym wojewódzkim Stanisławem Pasoniem. W imieniu Rady Miasta Nowego Sącza życzenia przekazała także przewodnicząca Bożena Jawor: składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za tak długoletnią i aktywną działalność. I tutaj chciałam dodać od siebie, że jako nauczyciel dziękuję za ten edukacyjny kierunek państwa działalności. To daje szansę na to, że liczne rzesze rzemieślników będą nadal rozwijać się na Sądecczyźnie i w naszym mieście. Gratulując, życzę żebyście dalej mieli piękne pomysły na rozwój rzemiosła.
Podziękowania na ręce Starszego Cechu Jana Firsta przekazał też przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Leszek Langer, podkreślając szczególną rolę Jana Firsta w tworzeniu nowych miejsc pracy i wyznaczaniu kierunków kształcenia młodzieży.

   Obchody jubileuszu 130-lecia Cechu stały się okazją do odznaczenia osób zasłużonych dla sądeckiego rzemiosła. Na wniosek Zarządu Cechu, uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego:
- Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego zostali wyróżnieni: Wiesław Leśniak (wędliniarstwo), Andrzej Stawiarski (gastronomia) i Andrzej Zięcina (piekarstwo).
- Srebrnym Medalem zostali odznaczeni:  Halina Popiela (pracownica Biura Cechu) i Kazimierz Kiełbasa (budownictwo).
- Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali: Maria Basiaga (fryzjerstwo), Stanisława Leja (pracownica Biura Cechu), Teresa i Edward Olesiakowie (krawiectwo), Dawid Furmanek (fotografia), Józef Grzyb (piekarstwo).
Specjalne odznaczenie otrzymał także Piotr Tengowski, autor wydanej z okazji obchodzonego jubileuszu książki "Dzieje Rzemiosła Nowosądeckiego". 


Wszystkim Członkom Cechu, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze uroczystości składam serdeczne podziękowania.
Dziękuję dostojnym Gościom biorącym udział w naszym święcie.
Gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym.
Dziękuję Prezydentowi Nowego Sącza Panu Ryszardowi Nowakowi
za przyznanie Cechowi Złotego Dukata Sędziwoja
oraz za uprzejme udostępnienie sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza.
Dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego
za uhonorowanie Cechu Medalem Polonia Minor.
Cechom i Izbom Rzemieślniczym dziękuję za wszystkie dowody uznania
i wręczone pamiątki naszego Jubileuszu.
Dziękuję pracownikom Biura Cechu przygotowującym organizację Jubileuszu.
Rzemieślnikom Sądeckim życzę zdrowia, sukcesów w działalności gospodarczej,
oraz wszelkiego dobra.
Jan First – Cechmistrz
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl