Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 310 z dnia 19 grudnia 2016 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 339 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 11 fotografii
Odzwiedziny: 603 wejść
Data utworzenia: 19 styczeń 2018
 
[2016-12-20] Biuletyn Informacyjny nr 310 z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

Na Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok
dużo zdrowia, radości, miłości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego, dostatku, realizacji zamierzonych planów
oraz
niosącego pokój i ukojenie Błogosławieństwa Bożej Dzieciny
życzą
Zarząd i pracownicy
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RZEMIEŚLNIKÓW - CZŁONKÓW CECHU

na

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

 

połączone z

ZABAWĄ KARNAWAŁOWĄ RZEMIOSŁA

 

organizowaną 21 stycznia (sobota) 2017 r. godz 18:00

w Kompleksie Rekreacyjno - Wypoczynkowym „PLATINUM” nad Łubinką

Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 71

Odpłatność za udział w imprezie wynosi 30 zł/osoby i 1 os. towarzyszącej

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Pozostali uczestnicy płacą 100 zł/osoby

 

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie składek członkowskich

 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w biurze Cechu pod nr: 18 443-75-21

 

do dnia 13 stycznia 2017 r.

 


Posiedzenie Zarządu Cechu
W dniu 29 listopada 2016 r odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu. W jego porządku znalazły się między innymi następujące punkty: informacja o sytuacji finansowej Cechu, informacja o wpłatach czesnego, organizacja spotkania świąteczno – noworocznego rzemiosła i emerytów, organizacja spotkania wigilijno – opłatkowego aktywu rzemiosła oraz pracowników Cechu i Szkół Cechowych, informacja o realizacji wpłat zaległości przez dłużników, analiza ściągalności składek cechowych, rozpatrzenie wniosków o odznaczenia, omówienie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu oraz sprawy bieżące i wolne wnioski.

Jubileusz 25-lecia miesięcznika „Promyczek Dobra”
W dniu 1 grudnia Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” świętowało 25-lecie miesięcznika „Promyczek Dobra”. Z tej okazji Ksiądz Biskup Andrzej Jeż wyróżnił całą redakcję miesięcznika dla dzieci „Promyczek Dobra” medalem „Dei Regno Servire”, a Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak odznaczył, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, twórcę miesięcznika i dyrektora Wydawnictwa „Promyczek” Księdza Andrzeja Mulkę medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ksiądz Andrzej Mulka pełni również funkcje kapelana sądeckiej Izby Rzemieślniczej, wielokrotnie uczestniczył w obchodach świąt cechowych, a wokalno-taneczny zespół "Promyczki Dobra" pod kierunkiem ks. Mulki uświetniał różne imprezy cechowe. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział Prezes Zarządu Cechu p. Jan First

Zmarła śp. Józefa Goławska
 Z żalem zawiadamiamy, że dnia 21 listopada br. zmarła śp. Józefa Goławska, długoletnia członkini naszego Cechu, rzemieślniczka w zawodzie wytwarzania szyldów, reklam i poligrafii. Obecnie działalność firmy kontynuuje syn Andrzej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 listopada.

Uroczystość Świętego Mikołaja

W dniu 5 grudnia Cech zorganizował dla dzieci rzemieślników i pracowników zakładów rzemieślniczych uroczystość Świętego Mikołaja. Spotkanie odbyło się w Sali Wykładowej Cechu Nowy Sącz ul. Rynek 11. Ze względów organizacyjnych spotkanie przebiegło w trzech turach, o godz 16:00, 17:00 i 18:00. Wartość paczki wynosiła 50,00 zł, z tym, że 20,00 zł płacił uczestnik, a Cech pokrył koszt organizacji imprezy oraz dopłacił po 30,00 zł do każdej paczki dla dzieci rzemieślników.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Cechu
Walne Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zwołane w dniu 07.12.2016 r. w sprawie sprzedaży działek o nr ewidencyjnych 2723 i 3969 położonych w Starym Sączu przy ul. Węgierskiej podjęło decyzje o sprzedaży ww działek za cenę co najmniej 8.000,00 zł netto za 1 ar – w przetargu nieograniczonym. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Cechu do dokonania wszelkich czynności związanych ze sprzedażą działek.

Święto kupców

W dnu 8 grudnia Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług obchodziła Święto Kupca. W uroczystych obchodach święta środowiska handlowców wzięli udział Prezes Zarządu Cechu p. Jan First i Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb. Podczas okolicznościowego bankietu Prezes First złożył handlowcom serdeczne gratulacje i podkreślił odwieczną wspólnotę kupców i rzemieślników.

115 lat zakładu zegarmistrzowskiego rodziny Dobrzańskich

Dokładnie 14 grudnia minęła 115. rocznica otwarcia działającego do dziś zakładu zegarmistrzowskiego rodziny Dobrzańskich. W uroczystych obchodach rocznicy wzięli udział Podstarszy Cechu p. Andrzej Danek i Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb, a Starszy Cechu p. Jan First przesłał na ręce Państwa Danuty i Jana Dobrzańskich serdeczne gratulacje

Konkurs Mój Sposób na Biznes 2016 rozstrzygnięty.

  Firma Medikor III Sp. z o.o. Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Nowym Sączu została "Sądeckim Przedsiębiorcą Roku 2016" w konkursie Mój Sposób na Biznes. W kategorii "Debiut w biznesie" kapituła konkursowa najwyżej oceniła firmę  "Marka"  Marioli Kardacz.  W kategorii Solidny partner Sądeckiego Urzędu Pracy nagrodę otrzymała Janina Popiela.     Do konkursu zgłosiło się kilkoro rzemieślników. W kategorii „Sądecki przedsiębiorca roku” wystartowali: pp. Andrzej Danek, Włodzimierz Szabla, Jan Trybuch oraz K. i W. Żytkowicz, a w kategorii  „Debiut w biznesie” uczestniczyła p. Renata Żuchowicz. Przewodniczącym kapituły konkursowej był zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, a w jej skład wchodził Starszy naszego Cechu p. Jan First. Gala finałowa konkursu odbyła się 23 listopada  w Parku Technologicznym MMC Brainville. Uczestniczyli w niej Cechmistrz p. Jan First i Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb.

Nowy obowiązek dla MŚP
Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania ww. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie JPK przesyłają już duże firmy. Zaliczenie do określonej grupy przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnianych osób oraz od wielkości obrotów firmy. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót nieprzekraczający 10 milionów euro

 Nowe taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków.
Rada Miasta zatwierdziła nowe taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków. Podniesione ceny indywidualnym odbiorcom zostaną zrekompensowane  dopłatami, ale przedsiębiorcy w przyszłym roku odczują podwyżkę. W obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku taryfie, stawka za metr sześć. wody dla gospodarstw domowych wyniesie 7,46 zł brutto (obecnie 6,85 zł). Odprowadzenie kubika ścieków będzie kosztować 8,31 zł brutto (teraz 7,79 zł). Opłata abonamentowa ma wzrosnąć do 6,45 zł za miesiąc.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie „ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12. 2017 r”. Według niej dopłata do metra sześć. dostarczonej wody wyniesie 1,81 zł brutto. Dopłata do m sześć. ścieków to 2,67 zł, a do opłaty abonamentowej 79 groszy. Ma to spowodować, że indywidualni odbiorcy będą w przyszłym roku płacić za wodę i ścieki tyle samo, co obecnie. Podwyżki w przyszłym roku nie unikną natomiast płacący za wodę i ścieki w 3. i 2. grupie taryfowej (przemysł oraz pozostali odbiorcy). Nowa cena dla przemysłu za wodę to 7,67 zł brutto za m. sześć. (teraz 6,93 zł czyli podwyżka wyniesie ponad 10 procent); za ścieki firmy zapłacą tak jak odbiorcy indywidualni (ale bez dopłaty) – 8,31 zł (obecnie 7,79 zł). Na przestrzeni ostatnich dwóch lat (porównując ceny z końca 2015 roku i te, które będą obowiązywać w przyszłym roku), podwyżka cen wody dla firm sięga ponad 30 procent, a za odprowadzenie ścieków niemal 50 procent.


                             Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne uczniów

Okres

1.12.2016 r. - 28.02.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,20 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

202,75 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

243,30 zł

Uwaga: Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniaSkładki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

 

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

162,20 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,83 zł

15,83 zł

rentowe

10,54 zł

2,43 zł

chorobowe

-

3,97 zł

wypadkowe

x*)

-

202,75 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,79 zł

19,79 zł

rentowe

13,18 zł

3,04 zł

chorobowe

-

4,97 zł

wypadkowe

x*)

-

243,30 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,75 zł

23,75 zł

rentowe

15,81 zł

3,65 zł

chorobowe

-

5,96 zł

wypadkowe

x*)

-

 Uwaga: *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11. 2002 r.

 
 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2018 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl