Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Biuletyn Informacyjny nr 308 z dnia 12 października 2016 r.
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 16 fotografii
Odzwiedziny: 339 wejść
Data utworzenia: 20 marzec 2018
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 11 fotografii
Odzwiedziny: 603 wejść
Data utworzenia: 19 styczeń 2018
 
[2016-10-12] Biuletyn Informacyjny nr 308 z dnia 12 października 2016 r.


Uprzejmie zapraszamy rzemieślników, pracodawców, mistrzów szkolących na:
szkolenie dot. zatrudniania pracowników młodocianych i przygotowania do egzaminu czeladniczego
powiązane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej

które odbędzie się:
18 października (wtorek) 2016 r. o godz. 17.00
w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 82

Na spotkaniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- Zatrudnianie młodocianych – przepisy, obowiązki pracodawcy.
- Egzamin czeladniczy zakres, wymogi, przebieg – część teoretyczna i praktyczna:
omówienie przez przedstawicieli Komisji Egzaminacyjnych Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
- Planowane zmiany w systemie oświaty.
- Bieżące sprawy.

Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o wzięcie udziału w szkoleniu.
 


Szanowni Państwo, Mistrzynie i Mistrzowie Szkolący

W dniu 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – po prostu Dzień Nauczyciela. Święto wszystkich pracowników oświaty, a więc i nas, Rzemieślników szkolących młodych adeptów rzemiosła. Z tej okazji składam wszystkim Państwu, Mistrzyniom i Mistrzom szkolących pracowników młodocianych  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości, sił i satysfakcji z kształcenia młodzieży.  Dziękuję za trud włożony w edukację i wychowanie nowych pokoleń rzemieślników. To w Waszych zakładach  młodzi chłopcy i dziewczęta uczą się nie tylko zawodu, ale również kształtują swoje charaktery i przygotowują się do życia w rodzinie i społeczeństwie, Składam również gorące życzenia i gratulacje kadrze pedagogicznej i pracownikom naszych szkół cechowych. Wszystkim Państwu, z podziękowaniem dedykuję jesiennie nostalgiczny wiersz Czesława Kuriaty:
A kiedy minie czas i lata,
I nie wiem, ile dni  upłynie nawet...
Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę -
Wrócą do nas słowa spośród ławek.
A kiedy staniemy u rozstajnych dróg
I ciężko nam będzie w niejednej chwili, 
Zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług, 
I wytrwamy - jak ci, co kiedyś nas uczyli.
.. 

Jan First – Starszy Cechu

 Posiedzenie Zarządu Cechu
W dniu 28 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Cechu, podczas którego:
- omówiono stan finansów Cechu,
- zapoznano się ze stanem członkowskim,
- omówiono organizację spotkania z mistrzami szkolącymi oraz Dnia
Nauczyciela i Święta Szkół Cechowych
- rozpatrzono wnioski o odznaczenia,
- podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Cechu.
- rozpatrzono bieżące sprawy,

Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy
Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiedziała wprowadzenie zmian m.in. w kształceniu zawodowym młodzieży:  stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej szkoły branżowej. utworzenie Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).  
 Obecny model kształcenia zawodowego w systemie edukacji nie spełnia swojej funkcji. Wymagania edukacyjne w stosunku do dużej grupy uczniów technikum są zbyt wysokie. Potwierdzają to dostępne dane: 1 na 10 uczniów technikum nie zamierza przystąpić do matury, co 2 uczeń nie zdaje matury, 1 na 4 uczniów technikum nie przystępuje do niej w ogóle, a co 3 uczeń technikum nie zdaje egzaminu zawodowego. Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Takie działania możliwe będą dzięki m.in.: tworzeniu nowych zawodów oraz podstaw programowych; opracowywaniu programów nauczania dla zawodu (we współpracy ze szkołami) z uwzględnieniem umiejętności absolwenta dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy; realizację procesu kształcenia praktycznego uczniów (we współpracy ze szkołą i centrum kształcenia praktycznego); doposażaniu szkół/centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną; wsparciu kadrowemu szkół oraz zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstwa w kształcenie praktyczne uczniów. Począwszy od września 2017 ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. Zatem powstanie: 8-letnia szkoła powszechna, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 5-letnia dwustopniowa szkół branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem, i 2-letnim drugim stopniem.

Narodowa Loteria Paragonowa

 Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.   Dodatkowe 6 miesięcy to efekt entuzjazmu Polaków dla kampanii, w której zarejestrowali już prawie 110 milionów paragonów fiskalnych (stan na koniec września br. 27.09.16) i odebrali dziesiątki cennych nagród. Obok nagród głównych ­ (Opli Astra) i sprzętu elektronicznego, co 3 miesiące losowane są nagrody dodatkowe, czyli Ople Insignia, za paragony zgłoszone w tzw. branżach specjalnych. Jeszcze do końca września można rejestrować paragony za restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz przygotowanie i podawanie napojów. Od października nowymi branżami premiowanymi w Narodowej Loterii Paragonowej będą „działalność taksówek osobowych" (w IV kwartale 2016 r.) oraz „sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (w I kwartale 2017 r.). W Narodowej Loterii Paragonowej może wziąć udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na: www.loteriaparagonowa.gov.pl . 

Komunikat OHP

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.
Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:
a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych (§ 3 ust. 7 rozporządzenia);
b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.
zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy
W powyższych przypadkach wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do 20 dnia każdego miesiąca.

20-lecie szkoły cechowej w Złockiem

W dniu 12 października br. Starszy Cechu p. Jan First wraz z członkami Zarządu pp.: Andrzejem Maciuszkiem, Andrzejem Stawiarskimi, Andrzejem Zięciną i Komisji Rewizyjnej: Tadeuszem Szewczykiem i Martą Respektą oraz Dyrektor Biura Cechu Urszula Gołąb i Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej Czesław Krupa wzięli udział w obchodach 20-lecia powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej naszego Cechu w Złockiem. W roku bieżącym w tej zasłużonej rzemieślniczej „zawodówce” naukę rozpoczęło 38 uczniów. Łącznie szkołę ukończyło ponad 600 uczniów. Obecnie placówką kieruje dyr. Stanisław Korona. Gronu pedagogicznemu i uczniom szkoły życzymy dużo zdrowia i wielu sukcesów.

OHP w nowym systemie szkolnictwa zawodowego

Włączenie OHP w nowy system szkolnictwa zawodowego, szersza oferta pracy za granicą i atrakcyjniejsze oferty zatrudnienia w kraju oraz możliwość uzyskania mieszkania dzięki spółdzielni socjalnej – to propozycje zmian w funkcjonowaniu OHP – poinformowało ministerstwo pracy. Zmiany te zaprezentował sekretarz stanu Stanisław Szwed podczas konferencji w Katowicach. Hufce powinny wpisać się w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji. Według sekretarza stanu część zadań z dziedziny wsparcia młodych na rynku pracy się dubluje. Wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, czy wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu - będące wśród zadań OHP - są również realizowane  przez szkolnictwo zawodowe czy urzędy pracy. Zdaniem wiceministra Szweda przyznanie Hufcom większej samodzielności pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie środków finansowych. My, ze swojej, rzemieślniczej strony przypominamy, że lepsze jest wrogiem dobrego.

Światowy Dzień Turystyki

W dniu 10 października br. Żegiestowie odbyły się XVII sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki. Organizatorem  była Nowosądecka Izba Turystyczna i goszczący uczestników Wiktor Cechini Medical&Spa. Podczas uroczystości uhonorowano wyróżniające się obiekty, instytucje i osoby  związane z turystyką. Wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka otrzymało 6 osób i instytucji, wśród nich członkowie naszego Cechu: Piotr Litwiński, właściciel hotelu "Litwiński" w Tęgoborzu i Andrzej Danek właściciel FHU "Danek" z Nowego Sącza. Marian Ryba z Zarządu Powiatu Nowosądeckiego nagrodził Andrzeja Stawiarskiego z Firmy Gastronomicznej "Raj" w Gołkowicach Dolnych. Wśród gości zaproszonych na uroczystość był Cechmistrz Jan First. Laureatom serdecznie gratulujemy!
======================================================
opr. P. Tengowski  
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2018 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl