Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna
 
 
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 5 fotografii
Odzwiedziny: 656 wejść
Data utworzenia: 03 lipiec 2020
Tytuł Fotogalerii: zapraszamy do naszych szkół
Autor wpisu:
Liczba obrazów: 1 fotografii
Odzwiedziny: 1048 wejść
Data utworzenia: 19 maj 2020
 
 
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO. ...
middle 15 luty 2021
 
Raport " Kształcenie w rzemiośle" i inne materiały Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - informuje i przekazuje do wykorzystania w działaniach izb rzemieślniczych i cechów następujące materiały dotyczące problematyki rzemiosła:...
middle 15 luty 2021
 
Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...
middle 29 styczeń 2021
 
rojekt skierowany jest m.in. do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego oraz ich pracowników i polega na dofinansowaniu do 80% kosztów usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, egzaminów). Udział w projekcie podniesie konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw, co może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia zatrudnienia, pracownicy natomiast podniosą swoje kwalifikacje. W załączeniu przesyłam elektroniczną wersję plakatu oraz krótkie informacje o projekcie. Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. ...
middle 27 styczeń 2021
 
Jeżeli w 2020 roku przedsiębiorca zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacał im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządza imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). PIT-11 i PIT-R należy wysłać do urzędu skarbowego do 1 lutego, a osobie fizycznej do 1 marca 2021 r. PIT-4R i PIT-8AR wysyła do urzędu skarbowego do 1 lutego br....
middle 26 styczeń 2021
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2021 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl