banner
Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Edukacja Publikacja ZRP dot. kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle
 
 
Publikacja ZRP dot. kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 4 fotografii
Odzwiedziny: 657 wejść
Data utworzenia: 29 październik 2021
Autor wpisu: Urszula Gołąb
Liczba obrazów: 8 fotografii
Odzwiedziny: 726 wejść
Data utworzenia: 07 wrzesień 2021
 

Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

Publikacja odnosi się do problematyki społecznej i kulturowej w obszarach zagadnień:

  • znaczenie dialogu społecznego w rzemiośle i jego praktyczne aspekty,
  • teraźniejszość i przyszłość – wyzwania i problemy oświaty zawodowej,
  • cele rzemieślniczej nauki zawodu,
  • rzemieślnicza nauka zawodu – aktualne uwarunkowania prawne oraz tradycje rzemieślniczego kształcenia zawodowego na tle przemian historycznych.

Podkreślona jest istota szkolnictwa zawodowego oraz jego wkład w rozwój gospodarczy społeczeństwa w ujęciu mikro i makro (lokalne społeczności oraz ogół społeczeństwa polskiego).  Wskazuje, czym jest dialog społeczny, jego wielopłaszczyznowość oraz  szanse na osiąganie wspólnych celów przez różnych interesariuszy, podkreślając przy tym, że kształcenie dualne w przypadku rzemiosła jest specyficzną formą takiego dialogu. Podjęte są także wątki historyczne dla pokazania, że szkolnictwo zawodowe to sukces rzemiosła i jego zasługi, niemal tysiącletnie doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do zmian.

„Współcześnie jednym z najważniejszych, wręcz priorytetowych wyzwań dla społecznych partnerów uczestniczących w dyskusjach (dialogach) jest odpowiedz na pytanie jak przygotować zawodowo młodzież do nadchodzących zmian i przeobrażeń na rynku pracy. Jedną z koncepcji jest tworzenie i rozwijanie branżowego dualnego systemu kształcenia zawodowego. W opracowaniu ta koncepcja została uznana „ jako idealny przykład praktycznego dialogu społecznego”. Podkreślono przy tym, że jej podstawą jest współpraca na wszystkich płaszczyznach takich uczestników dyskusji społecznej jak: szkoła, pracodawcy, pracownicy, a także przedstawiciele państwa. Dualny system kształcenia zawodowego to model z perspektywą, innowacyjny, a zarazem otwarty, który uczy żyć godnie, stabilnie, w zgodzie z talentem i wykorzystaniem zdobytych już kwalifikacji i doświadczeń.”

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Pobierz

Pobierz Wersja WCAG

 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2022 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie stron www iPolska.com.pl