Aktualnie jesteś tutaj:   Strona główna Aktualności Kolejna nowelizacja ustawy „prądowej”
 
 
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 54 fotografii
Odzwiedziny: 446 wejść
Data utworzenia: 21 marzec 2019
Autor wpisu: Piotr Tengowski
Liczba obrazów: 12 fotografii
Odzwiedziny: 693 wejść
Data utworzenia: 09 styczeń 2019
 
[2019-07-08] Kolejna nowelizacja ustawy „prądowej”
Kolejna nowelizacja ustawy „prądowej”

Ustawa regulująca utrzymanie cen energii elektrycznej w 2019 roku została ponownie znowelizowana. Zmienione przepisy weszły w życie 29 czerwca. Konieczność modyfikacji mechanizmów przewidzianych w ustawie wynikała w szczególności z prób uzgodnienia z Komisją Europejską ostatecznej treści przepisów oraz uwzględnienia kwestii związanych z niedozwoloną pomocą publiczną. Ustawa „prądowa” obecnie przewiduje odmienne rozwiązania dla każdego półroczna 2019 roku.

Obowiązek utrzymania lub obniżenia cen i stawek do tego poziomu za okres I półrocza 2019 roku dotyczy wszystkich odbiorców końcowych, przy czym muszą spełnić pewne obowiązki aby być objętym obniżką/utrzymaniem cen i stawek. W II półroczu 2019 roku wskazany obowiązek będzie miał ograniczony zakres i obejmie wyłącznie odbiorców końcowych:

z szeroko pojętej tzw. grupy taryfowej G;
będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami;
będących szpitalami;
będących jednostkami sektora finansów publicznych
będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Przy czym odbiorcy z tych kategorii (poza odbiorcami z grupy taryfowej G) dla korzystania z mechanizmu utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat muszą spełnić określone ustawą obowiązki, w tym złożyć oświadczenie do dnia 27 lipca 2019 roku.

W II półroczu 2019 roku sprzedawcy energii nie mają obowiązku rozliczać średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o ceny i stawki opłat na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Znowelizowana ustawa „prądowa” umożliwia takim odbiorcom złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ustawa wprowadza także zmiany w przepisach o efektywności energetycznej dotyczące terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do dnia 30 czerwca 2021 roku. Przyjęte rozwiązanie ma zniwelować opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej URE, a także uniknąć niedoborów na rynku świadectw w 2020 roku.

Nowelizacja wdraża również istotne zmiany w zakresie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Krąg beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną, rozszerzono o osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej. Wsparcie dla nowej grupy podmiotów następować będzie w trybie wnioskowym – do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w danym roku. 
 
 
CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz, Rynek 11

Centrala tel.: +48 18 443 75 21

Dyrektor biura
tel.: 18 443 75 21, fax: 18 443 77 07

email: cech@nowysacz.com.pl

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
 
 
Copyright © 2005 - 2019 - CECH Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regeneracja pomp hydraulicznych
Projektowanie stron www iPolska.com.pl